Nya namn i Magmas styrelse

17 dec 2018 |
Magmas styrelse förnyas vid årsskiftet, då fem nya ledamöter tillträder. De nya styrelsemedlemmarna är professor Mirjam Kalland, PR- och kommunikationsdirektör Patrik Gayer, marknadsförings- och kommunikationsdirektör Michael Smirnoff, kommunikationschef Johanna Vesikallio och PR-konsult Elli Flen.

Magma-akademin fick in 72 ansökningar

14 nov 2018 |
Ansökningstiden till den sjätte Magma-akademin har nu avslutats och det kom in många goda ansökningar. Magma-akademin kör i gång i januari 2019.

Magma-akademin tar emot ansökningar!

1 okt 2018 |
Är du samhällsintresserad och mellan 20–30 år gammal? Är du intresserad av nätverkande över språkgränsen? Funderar du på en karriär inom statsförvaltningen? Då är Magma-akademins kurs något för dig! På kursen får du träffa kända opinionsbildare och debattera aktuella samhällsfrågor. Sök till Magma-akademin...

Mikko Majander och Jenny Stenberg-Sirén nya på Magma

6 sep 2018 |
Politices doktor Mikko Majander och filosofie doktor Jenny Stenberg-Sirėn är nya utredare och analytiker på tankesmedjan Magma. De har tillträtt sina tjänster den 1.september.

Tips på sommarläsning: Demokratins öde till nedsatt pris

11 jun 2018 |
Ifall ni saknar sommarläsning, vill Magma tipsa om att med koden MAGMA får ni –30 % rabatt på boken "Demokratins öde" hos forlaget.com fram till den sista juli 2018.

Magma-akademin diskuterade ekonomi och innovation under den tredje modulen i mars

21 feb 2018 |
Magma-akademins femte kurs, Akademin V, har börjat i januari 2018 med 22 deltagare från olika håll i Finland och med olika bakgrunder. Kursen är tvåspråkig och ordnas nu för femte gången i rad. Den tredje modulen i mars behandlade ekonomi och innovation.

Vapautta pakolla? Kielikokeilu ja liberalismi

30 nov 2017 | Eetu Muilu
Hallitus esittää, että joissain kouluissa tarjottaisiin nykyistä enemmän vieraita kieliä oppilaille valittavaksi. Samalla hallitus esittää, että kyseisten oppilaiden ei tarvitsisi opiskella suomea tai ruotsia, toista kotimaista kieltä. Jos pyrkimys ei olisi vähentää ruotsin opiskelua, hallitus esittäisi...

Frihet genom tvång? Språkförsök och liberalism

Regeringen föreslår att en del skolor skulle erbjuda undervisning i fler främmande språk. I gengäld skulle de elever som väljer fler språk befrias från undervisning i svenska, respektive finska. Om målet inte skulle vara att minska svenskundervisningen, kunde regeringen föreslå en utvidgning av språkvalet....

Diskussion om demokratins framtid

24 nov 2017 |
Magma arrangerade en diskussion under Göteborgs bokmässa tidigare i höst med bl.a. president Tarja Halonen. Diskussionen finns nu uppe på webben.

Finska kvinnor positivare till svenskan än männen

E2:s undersökning visar att synen på det svenska i Finland har hållits rätt stabil under det senaste decenniet och i jämförelse med Magmas egna opinionsundersökningar från år 2008 och år 2013 kan man inte notera några betydelsefulla förskjutningar i vare sig positiv eller negativ riktning. Läs mer!

FNB en domänförlust?

20 nov 2017 | Olav Melin
Nyheten om att Finska Notisbyrån lägger ned sin svenska verksamhet från årsskiftet har med undantag av ett par inlägg passerat oförmärkt. Att den nationella notisbyråns (STT) finska vd Mika Pettersson anser det vara en svensk domänförlust har inte väckt några kommentarer. Ändå handlar det om att en gedigen...

IN MEMORIAM

4 nov 2017 |
Roger Broo var tankesmedjan Magmas första styrelseordförande mellan åren 2008 och 2013. Hans liberala och öppna och respektfullt stödjande hållning gentemot oss i personalen ingav ett stabilt förtroende. Roger Broo var omtyckt av personalen.