Samvetsekonomins evangelium

28 aug 2009 | Olav S. Melin
Den samvetslösa kapitalismen har kommit till vägsände. Slutet för informationssamhället är nära. Nej, det är ingen domedagsprofetia utan snarare ett framtidsevangelium som den amerikanska ekonomieforskaren Patricia Auberdene kommer med i sin bok Megatrends 2010.

Demonstranterna i Iran vägrar att ge upp

Många gånger har iranierna demonstrerat mot förtrycket i modern tid, senast nu efter presidentvalet i juni då Mahmud Ahmadinejad korades till segrare. I dag hörs regimkritikernas röster tydligare än förr i omvärlden - tack vare den nya tekniken.

Hälsofascism i Orwells anda

8 jul 2009 | Nils Erik Forsgård
Världslitteraturen är full av dystopiska berättelser. Två av de mest kända är skrivna av George Orwell och Aldous Huxley. Orwells bok heter 1984 och Huxleys heter Brave New World (på svenska Du sköna nya värld).

Är skendemokratin verklig?

2 jul 2009 | Olav S. Melin
Efter att på ett personligt plan haft möjligheten att jämföra hälsovården i tre olika EU-länder, Finland, Sverige och Frankrike måste jag motvilligt tillstå att våra nordiska välfärdssamhällen inte till närmelsevis fungerar så väl som det katolskt influerade Frankrike. Jag hade föreställt mig att ett...

Jesus, inc.

24 jun 2009 | Nils Erik Forsgård
George Bernard Shaw var en engelsk författare och essäist. Han hade en tanke eller en föreställning. Han trodde att man skulle söka efter Gud i trädgården, och han menade att sökandet efter Gud bäst tog sig uttryck i att man gräver med händerna i myllan.

Goda grannar i nöd och lust

17 jun 2009 | Björn Sundell
”Det har gått 200 år sedan Sverige delades och vi förlorade Finland.” Så inleder den svenska föreningen Norden sin antologi om finnar, finlandssvenskar och det förlorade landet. Sexton skribenter gläntar på dörren och försöker hjälpa svenskarna att återfinna Finland.

Pirater och feminister i fokus

Som finlandssvensk har man alltid tacksam tagit del av utbudet av tidningar och tidskrifter från Sverige. Förutom den språkliga aspekten är det helt enkelt såväl kvantitets- som kvalitetsmässigt överlägset det inhemska. Börjandes från Kalle Anka, Kamratposten, Okej, Veckorevyn och Damernas Värld som...

Demokrati som moralisk viljeyttring

Våra nordiska välfärdsstater har präglats av visioner om ljus, värme och trygghet för alla. Välfärdsstaten med sina institutionaliserade former för omsorg och delaktighet har varit rationellt uppbyggd och utgått från färdiga lösningar för livets olika situationer. Men i dagens samhälle är dessa visioner...

Ett ögonblick i sänder

27 maj 2009 | Nils Erik Forsgård
Föreställ dig detta. Du talar ett språk som saknar ord för norr och för söder, för väster och för öster. Språket saknar också ord för siffror och för begrepp som höger och vänster och för alla former av abstrakt tänkande. Språket har heller inga kvantifierande ord som "alla", "varje" eller "få". Om...

Barack Obama och drömmen om att överleva

14 maj 2009 | Björn Sundell
Som USA:s förste svarte president har Barack Obama gått en lång väg från att vara talesman för sin egen ras till att representera hela USA – och under sin världsturné i april nästan hela världen. Obama har alltså överträffat de drömmar han presenterade i sina första memoarer 1995 då han knappast ännu...

Korsnäs! Korsnäs?

Jag växte upp i tron att det var en lottovinst att födas i Finland. Det lärde jag mig i skolan, och en hel del av det man lär sig i skolan måste man kämpa hårt för att få ur systemet när man väl blir vuxen.