Inte bara Harry Potter

24 jan 2011 | Lia Markelin
Det känns ibland som om det blivit med böcker som med mode, att man ska följa trender. I synnerhet barn och ungdomar verkar vara utsatta för detta. Böcker blir film och film blir "franchising" av olika slag med nya böcker, prylar och kläder som barnen "ska ha" - Disney, Toy Story, Harry Potter eller...

De fattiga och vi rika

11 jan 2011 | Nils Erik Forsgård
Det kommer färsk statistik från USA, från US Census. Den säger ungefär detta: De rika amerikanerna blir rikare och de fattiga amerikanerna blir fler.

Den moderna propagandans fader

17 dec 2010 | Lia Markelin
Propaganda, PR och tanken om "manufacturing consent" är i sig inget nytt. Men innan jag lärde mig om Edward Bernays trodde jag, en fullständig lekman på området, att det var en relativt modern "uppfinning" - effektivt utnyttjad av nazismen, fascismen och kommunismen men kanske inte ens då uppfattad som...

Den inre bilden av Finland

23 nov 2010 | Björn Sundell
Varje nation har glansperioder i sin historia - och stunder man helst vill glömma. Greker och italienare kan betrakta sig som den europeiska civilisationens vagga, helt oberoende av dagens ekonomiska misär. Spanien och Portugal var globala stormakter på 14- och 1500-talen, även om rikedomen snabbt slösades...

Avklädd klokskap om islam

9 nov 2010 | Olav S Melin
I en recension i en av våra tidningar av Johannes Salminens senaste essäsamling, Islams två ansikten, lät recensenten förstå att författaren är en äldre man som lever kvar i det förgångna utan beröring med nutiden. Jag opponerar mig mot en sådan tolkning av Islams två ansikten. Med dagens stora islamska...

Världens dåligaste språk?

15 okt 2010 | Linda Kaseva
Jag har alltid varit intresserad av samhälle och olika kulturer. För att kunna kommunicera med flera människor har jag läst många språk. Det tråkigaste med språkstudier var grammatiken. Jag ville fokusera på vad som sägs, inte hur det sägs. Mitt eget modersmål, svenskan, har jag inte haft något vidare...

Berlin - en stad färgad av blod

27 sep 2010 | Nils Erik Forsgård
Om Adolf Hitler vet vi åtminstone följande: han ogillade huvudstaden Berlin. Han betraktade staden som vulgär och ful och som alldeles för kosmopolitisk. Han trivdes bäst i München där NSDAP hade sin particentral ända fram till 1945.

Idén om Europa förändras från tid till tid

8 sep 2010 | Olav S Melin
EU väcker ingen större entusiasm i medlemsländerna. Symptomatiskt är att medlemskapet inte blivit någon valfråga i den svenska valrörelsen. I Finland är det endast europaparlamentarikern Timo Soini som rider på ett EU-motstånd. Att han gör det beror på att han som ordförande för de populistiska sannfinländarna...

Svenska statsminsterprofiler i historien

10 aug 2010 | Anders Björnsson
Sveriges statsministrar har från 1905 fram till idag har blivit föremål för en serie kortbiografier (varav jag varit lektör i tre av fallen, det är väl bäst att uppge jäv), utgivna på Bonniers. Den börjar med Karl Staaff när han tillträdde första gången, efter upplösningen av unionen med Norge. Också...

Makten följer kapitalet

14 jul 2010 | Björn Sundell
Såhär efter finanskrisen är det populärt att sia om västerlandets framtid. Uppgången är alltjämt osäker i Europa och USA är mer skuldsatt än före krisen. Den stora frågan är vem som styr världsekonomin när USA och EU förlorar terräng. Många författare försöker ge ett svar.

Klassisk musik som identitetsskapande aktivitet

24 jun 2010 | Mats Liljeroos
Vad är klassisk musik? Frågeställningen kan tyckas onödig, snudd på befängd, men röjer en semantisk fallgrop. I strikt historisk bemärkelse är klassisk musik det sena 1700-talets och tidiga 1800-talets förhärskande, från Wien utgående musikaliska stil. I en vidare bemärkelse avser termen givetvis musik...

Västerlandets utmaning

27 maj 2010 | Nils Erik Forsgård
I Berlin stod jag nyligen i kö vid en kiosk. Framför mig stod några flickor av turkisk härkomst.