Läsvärt om webbjournalistik och nätetikett

Kristian Lindqvist är nyhetschef på Svenska Dagbladet, där han leder det dagliga arbetet på webbredaktionen. Han har skrivit en bok som inte bara en handbok i webbjournalistik utan också ett tidsdokument över webben eller nätet som medium. Webbjournalistik är en bok i, snarare än om, webbjournalistik....

Våra svajande liv

Seriösa beslutsfattare svajar hit och dit, styrda av irrationella krafter. De flesta av oss vill gärna framstå som kloka och rationella beslutsfattare som inte låter känslan, slumpen eller nyckerna styra besluten.

En musikhusarkitekt på vandring genom själens sällsamt klingande rum

27 jun 2011 | Mats Liljeroos
Helsingfors är den enda europeiska stad som - med undantag för specialfallet Berlin - i modern tid haft möjlighet att med kulturen och det offentliga livet i fokus bebygga stora och vitala delar av sitt kärncentrum från grunden. Och med vilket resultat, vilka stilpoäng?

Språkens historia

Då man tänker på världshistorien tänker man kanske oftast på stora krig, viktiga härskare, "upptäcktsresor" eller annat omvälvande. Medan språk lätt för tankarna till ett mera individuellt perspektiv, "mjukt" om man så vill: inlärning, konstnärliga uttrycksformer, grammatik och så vidare. Tore Jansons...

Krig i Europa

31 maj 2011 | Nils Erik Forsgård
Danmark är ett litet land i en avlägsen del av Europa. Det påminner en del om Finland. I Danmark finns ett populistiskt politiskt parti som plockar röster på främlingsfientlighet och som har ett väljarunderstöd på nästan 14 procent. I Finland finns ett populistiskt parti med främlingsfientliga underströmmar...

Den röda boken

17 maj 2011 | Martina Harms-Aalto
Boken låg där, lite undanskuffad på en hylla lågt nere i den vackra bokhandelns svenska avdelning. Den var förföriskt röd och hade tygbeklädda pärmar och kändes underbart "bokaktig" i mina fingertoppar. Vad bättre var, jag hade nyligen läst om nyöversättning och tolkningen av de 154 dikterna som gäckat...

Perspektiv på dagens Afrika

3 maj 2011 | Björn Sundell
Stora romaner handlar ofta om människans förmåga att leva under extremt svåra förhållanden utan att förlora hoppet. Nobelpristagaren Alexandr Solzjenitsyns "Den första kretsen" beskriver internerna på ett sovjetiskt fångläger där små privilegier gör livet uthärdligt. Fjolårets nobelpristagare i litteratur...

Fjärde statsmakten som aktör i det politiska maktspelet

I efterdyningarna av riksdagsvalet kan det vara på sin plats att reflektera över vilken roll journalistiken, eller som den i dag träffande kallas, den fjärde statsmakten har. Hade journalisterna en andel i att valresultatet inte kunde förutspås? Att Timo Soini på valnatten triumferande kunde utbrista:...

Mångkulturalismens schizofreni

Mångkulturalismen har misslyckats, är en uppfattning som allt fler europeiska ledare i dag verkar dela. Först Merkel och sedan både Cameron och Sarkozy har i tur och ordning gått ut och sagt att de misslyckats med att integrera sina invandrare. I synnerhet den muslimska befolkningen ses som ett exempel...

Respect.

Det finns mänskor man inte lätt glömmer. Inte för att de skulle vara mer glimrande, inte för att de tar så mycket plats eller för någon som helst yttre egenskap utan för att det de säger har en sådan oerhörd tyngd. James Orbinski är en sådan mänska.

Då intoleransen segrade i Holland

27 feb 2011 | Björn Sundell
I hundratals år har Nederländerna befolkats av språkkunniga handelsmän. Holländarna har varit kända för sin välvilliga inställning till invandring och möten med människor från främmande kulturer. Så här var det alltjämt på 1990-talet, men så är det inte nu längre. Regeringen tvingas ta hänsyn till Geert...

Provocerande och inspirerande om behovet att tänka annorlunda

Enligt IBM Global CEO Study som intervjuat 1500 chefer från 6o länder och 33 branscher har kreativiteten inom företagen blivit en bristvara som rent av hotar den ekonomiska återhämtningen.