Svenskans ställning i Finland

Magma presenterar sin första undersökning om läget i Svenskfinland.