Svenskans ställning i metropolen (Magma-studie 3/2009)

Debatten går het om olika fusions- och samarbetsmodeller i Helsingforsregionen. Från statligt håll finns en uttalad strävan efter större enheter. Bland beslutsfattarna finns sällan något större intresse för språkkonsekvenserna av fusionsbeslut eller andra samarbetsformer. Finlands svenska tankesmedja...

Frågor om invandring

Finlandssvenskarna är mer positiva till invandring än folkmajoriteten. Magma presenterade 14.10.2009 en undersökning som gjorts i samarbete med Taloustutkimus.

Invandrarnas inställning till det finlandssvenska

Magma gjorde på våren 2009 en undersökning tillsammans med Helsinki Times om invandrarnas inställning till det finlandssvenska.

Intresset för EP-valet

Magma presenterade 15.4.2009 sin undersökning om intresset bland finlandssvenskarna för Europaparlamentsvalet. Mätningen kommenteras av forskare Åsa Bengtsson.

Finlands okända historia (Magma-studie 2/2009)

Den svenska tiden 1150–1809. Med anledning av märkesåret 2009 ställde Magma Sveriges och Finlands gemensamma historia i fokus och vill i en europeisk kontext understryka betydelsen av kunskap om det egna landets historia. FD Janne Holméns rapport om de finsk- och svenskspråkiga läroböckernas bild av...

Helsingforsregionen: Vad är problemet? Vad bör göras?

Prof em Henry Bäck gjorde en rapport om Helsingforsregionen som presenterades i februari 2009.

Svenskans ställning i Finland

Magma presenterar sin första undersökning om läget i Svenskfinland.