Verklig och overklig historia

För några dagar sedan såg jag för första gången i mitt liv Fönstret. Fönstret med stort F. Fönstret som bevittnade upptakten till en av den europeiska historiens mest förödande - och i svensk och finsk historia mest lovsjungna - väpnade konflikter, trettioåriga kriget. Det var förbjudet att fotografera,...

Rödgrön röra

7 sep 2009 | Björn Månsson
Den gångna sommarens rötmånadshistoria nummer ett var väl partiernas valfinansiering. Med etiketten avser jag dock ingalunda att avslöjandena och debatten skulle ha varit av rötmånadskaraktär, utan snarare att valfinansieringen genomsyrats av röta.

En ny svensk historia?

I de flesta kulturländer, i synnerhet i den välmående i-värld där det finns ekonomiska medel att tillgå för en omfattande produktion av facklitteratur, publiceras med jämna mellanrum ambitiösa flerbandsverk om ländernas historia. Därmed avser jag inte volymer med anekdotiska nedslag i det förflutna eller...

En rikssvensk barbars bekännelser III

Vad krig är lärde jag mig som ung pojke genom böcker: hemma i familjens bokhyllor stod "Världskriget i bild" - jag vill minnas i åtta band - med ett slösande rikt just bildmaterial från alla fronter av det krig genom vilket Europa förstörde sig självt. I något av banden såg jag också de första bilderna...

Varför nationaldag?

Sedan ett par år firar Sverige sin nationaldag den 6 juni. Officiellt. Det vill säga vi som bor i Sverige är lediga och behöver inte gå till jobbet på den dagen. Reformen möjliggjordes genom att riksdagen avskaffade Annandag Pingst, en i min - och många andras - mening mycket negativ förändring eftersom...

En rikssvensk barbars bekännelser II

Härom söndagen hörde jag i den österrikiska radion ett av dess fantastiska musikprogram där en gäst presenteras i ord och musik, och dagens gäst var operasångerskan Camilla Nylund från Finland. Hon förklarade att hon kände sig helt och hållet som finska efter att först ha berättat att hennes modersmål...

Bekännelser av en rikssvensk barbar

Jag är född och uppvuxen i Stockholm i en familj utan några särskilda band till Finland. Men ändå var grannlandet i öst aldrig utland på samma sätt som Danmark eller Norge. Danmark - och när jag var ung betydde det uteslutande Köpenhamn - var exotiskt, en fläkt och en försmak (rent bokstavligen, åtminstone...

Farligt bli en bortglömd minoritet

9 feb 2009 | Per-Erik Lönnfors
Per-Erik Lönnfors, fd vd och chefredaktör för FNB är veckans gästskribent. "Ju mer de finskspråkiga vet om de svenskspråkiga desto positivare är deras attityder", skriver han i sin bloggkommenterar till Taloustutkimus attitydundersökning om svenskans ställning.

Jubileum för vad?

Ingen med ett minimum av historiskt intresse lär ha undgått att det för närvarande väller en våg av krigiska jubileer över Sverige och Finland. Det har gått två sekler sedan det gemensamma riket sprängdes. För två sekler sedan växlade nordisk historia in på ett nytt spår.

Mattila har fel – men också rätt

11 jan 2009 | Thomas Rosenberg
Att hög akademisk utbildning inte är någon förnuftsgaranti är ingen nyhet. Men sällan ser man en sådan djupdykning som Aarne Mattilas, docent i ekonomisk och social historia vid HU, då han i senaste nummer av tidskriften Kanava kommenterar finlandssvenskarnas enligt honom alltför stora inflytande i Finland....