Åbo Akademi, Novia och Arcada föreslås bilda en stark svenskspråkig högskola

Yrkeshögskolorna Arcada och Novia bör bilda en enhetlig organisation med Åbo Akademi. Det föreslår författarna till Magmas rapport Möjligheter för den högre utbildningen – med särskilt fokus på svenskspråkiga högskolor. Markku Linna, tidigare kanslichef vid undervisnings- och kulturministeriet, och rektor...

Suomen korkeakoulukenttä on liian sirpaleinen - yksiköitä voitava yhdistää

6 maj 2019 |
Suomen korkeakoulukenttä on liian sirpaleinen ja vaatii voimallisia vakauttamistoimenpiteitä. Näin arvioidaan ajatuspaja Magman raportissa Korkeakouluverkoston tulevaisuus – erityiskohteena ruotsinkieliset korkeakoulut, jonka ovat kirjoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriön entinen kansliapäällikkö...

Ruotsi on yhä suomalaisen yhteiskunnan mittapuu

26 mar 2019 | Mikko Majander
Ruotsin käyttö esikuvana on liikkunut Suomen poliittisessa kamppailussa vasemmalta oikealle, palkansaajien puolustajilta elinkeinoelämälle ja sosiaalipolitiikan asiantuntijoilta taloustieteilijöille.

Så som i Sverige

26 mar 2019 | Mikko Majander
I den finländska politiska kampen har bruket att använda Sverige som förebild flyttat från vänstern till högern, från löntagarna till näringslivet och från sociologer och statsvetare till nationalekonomer.

Ruotsinkieliset nuoret muuttavat yhä vilkkaasti Ruotsiin

Muuttovirrat Suomesta Ruotsiin jatkuvat entiseen tapaan. Tämä käy ilmi ajatuspaja Magman uudesta raportista ”Hjärnflykt eller inte? Del II” (Aivovuotoa vai ei? Osa II). Raportin ovat kirjoittaneet tutkijat Kaisa Kepsu Magmasta ja Blanka Henriksson Åbo Akademista. Ruotsiin on muuttanut 2000-luvulla lähes...

Trenden håller i sig – finlandssvenska unga flyttar till Sverige

Flyttningsströmmen av finlandssvenskar till Sverige håller i sig. Det kommer fram i Magmas nya rapport Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter. Rapporten är skriven av Magmas samhällsanalytiker Kaisa Kepsu och forskare Blanka Henriksson från...

RKPn paikka europarlamentissa riippuu äänestysaktiivisuudesta

27 feb 2019 |
RKP on onnistunut saamaan edustajan läpi kaikissa Suomen europarlamenttivaaleissa, mutta aina se on ollut enemmän tai vähemmän liipaisimella. Niin on tälläkin kertaa. Tämä käy ilmi tänään julkaistavasta katsauksesta ”Pinnalla pysymisen taito. Ruotsinkielinen Suomi Euroopan parlamentin vaaleissa 1994–2019”,...

Lågt valdeltagande ökar chansen för SFP i Europaparlamentetsvalet

I alla EU-val hittills har SFP lyckats få in sin kandidat, men varje gång har partiet legat mer eller mindre på gränsen. Så är det också denna gång. Det här kommer fram i Magmas rapport ”Konsten att hållas flytande. Den finlandssvenska representationen i EU-valen 1994–2019”. Rapporten har skrivits...

Englanti valtaa sijaa ruotsinkielisen nuorison arjessa

12 dec 2018 | Jenny Stenberg-Sirén
Englanti on ruotsin kielen rinnalla osa suomenruotsalaisen nuorison arkea, mutta suomen käyttö vaihtelee enemmän. Tähän viittaa ajatuspaja Magman teettämä nuorisobarometri, jossa 800 ruotsinkielistä 15–19-vuotiasta vastasi Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn.

Engelska en aktiv del av svenskspråkiga ungdomars vardag

12 dec 2018 | Jenny Stenberg-Sirén
Svenskan dominerar ännu, men engelskan har en stor plats i många ungdomars liv. Så kan man sammanfatta del två av den svenskspråkiga ungdomsbarometer som Taloustutkimus utfört på uppdrag av Magma.

Vad händer med minoritetspolitiken i Europa?

Minoritetspolitikens utveckling står i fokus i Magmas nya pamflett Minority Policies in Europe. Reflections on developments between 1990 and 2018, skriven av Astrid Thors.

God vård - också på svenska?

Hur ska man kunna främja god vård i Finland – också på svenska? De frågorna diskuteras i Magmas nya pamflett, bestående av två debatterande artiklar med ett samhällspolitiskt perspektiv på kvalitet i vården och språket som en del av kvaliteten.