En bok om motståndets Europa

Nils Erik Forsgårds senaste bok handlar om ett år i Europa, från maj 2014 till september 2015, om resor han gjort, böcker han läst, människor han mött.

Invandrare som företagare – erfarenheter från Finland

I Sverige sysselsätter invandrarföretagare 200 000 personer, i Finland är motsvarande antal bara drygt 10 000. Magmas nya utredning visar att invandrarföretagarna är en bortglömd resurs i vårt land. Företagen växer långsamt, företagarna har svårt att bilda nätverk med majoritetsbefolkningen och det finns...

Yrittäjänä Suomessa – maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia

Ruotsissa maahanmuuttajien yritykset työllistävät yli 200 000 työntekijää, Suomessa vastaava luku on runsaat 10 000. Ajatushautomo Magman tekemä selvitys osoittaa, että maahanmuuttajayrittäjä on unohdettu voimavara maassamme.

Yrittäjänä Suomessa (Magma-studie 1/2014)

Tämä raportti kertoo maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksista. Se hakee vastauksia moniin tärkeisiin kysymyksiin. Mikä saa maahanmuuttajan ryhtymään yrittäjäksi? Mitkä seikat estävät hänen yrityksensä kasvun aikana, jolloin Suomi tarvitsee kipeästi lisää talouskasvua ja työpaikkoja?

Romerna i Finland

De nationella minoriteternas situation och status i ett land är alltid förknippat till historien. Romernas historia i Finland går tillbaka över 500 år i tiden, och i Europa ända till 1300-talet. Ända sedan det första mötet med det feodala klassamhälle som Europa var under medeltiden har romer straffats...

Se upp för klyschorna!

Munviga populister illustrerar komplicerade samhällsproblem genom att komprimera dem till korta, snärtiga meningar. Samtidigt förenklas problemen och i värsta fall blir det omöjligt att föra en seriös diskussion. Att "invandrarna stjäl våra jobb" kan låta logiskt om man tror att antalet arbetsplatser...

Via svenska – Den svenskspråkiga integrationsvägen (Magma-studie 1/2013)

Denna rapport handlar om integrationen av invandrare i ett formellt tvåspråkigt samhälle, men tyngdpunkten ligger på frågan om möjligheterna till integration på svenska.

Invandringen är nyttig

I Västra Nylands ledare (19.3.) skriver Niclas Erlin om den lönsamma invandringen.

Så var det bevisat: Invandringen är värdefull

En färsk undersökning om invandringens betydelse för näringslivet som gjorts i Österbotten stöder de slutsatser som Jan Saarela drog i en Magmautredning från 2011. Nina Dahlbäck i Vasabldets Kommenterar (4.3)

Tilastot ja maahanmuutto

Maahanmuuton ja kansainvälisen liikkuvuuden tilastointi on Suomessa kehittynyt huimasti sitten 1990-luvun, mutta se on edelleen varsin puutteellista. Tilastokeskus ja eräät muut organisaatiot tuottavat joitakin aineistoja maahan- ja maastamuuttaneista, mutta näitä tietoja ei lähdetä tarkemmin analysoimaan,...

Pärjääjät, palvelijat ja pudokkaat

Useat tutkijat ja yhteiskunnalliset kommentaattorit ovat havainneet uudenlaisten jakolinjojen synnyn globaalista paikalliselle tasolle viimeisten vuosikymmenien aikana. Globaalin talouden lupaukset suuresta hyvinvoinnista ovat toteutuneet osalle maailman väestöä, ja he ovat uuden talouden pärjääjiä....

Islam ja moderni

Keskustelu islamista on virinnyt samassa tahdissa, kun maamme muslimiväestö on kasvanut. Vaikka maassa on pysyvästi asunut muslimeita aina tataarien saapumisesta 1870-luvulta saakka, niin vasta 1990-luvulla alkanut uusi maahanmuutto nosti islamin osaksi suomalaista yhteiskuntaa koskevaa keskustelua.