Tilastot ja maahanmuutto

Maahanmuuton ja kansainvälisen liikkuvuuden tilastointi on Suomessa kehittynyt huimasti sitten 1990-luvun, mutta se on edelleen varsin puutteellista. Tilastokeskus ja eräät muut organisaatiot tuottavat joitakin aineistoja maahan- ja maastamuuttaneista, mutta näitä tietoja ei lähdetä tarkemmin analysoimaan,...

Pärjääjät, palvelijat ja pudokkaat

Useat tutkijat ja yhteiskunnalliset kommentaattorit ovat havainneet uudenlaisten jakolinjojen synnyn globaalista paikalliselle tasolle viimeisten vuosikymmenien aikana. Globaalin talouden lupaukset suuresta hyvinvoinnista ovat toteutuneet osalle maailman väestöä, ja he ovat uuden talouden pärjääjiä....

Islam ja moderni

Keskustelu islamista on virinnyt samassa tahdissa, kun maamme muslimiväestö on kasvanut. Vaikka maassa on pysyvästi asunut muslimeita aina tataarien saapumisesta 1870-luvulta saakka, niin vasta 1990-luvulla alkanut uusi maahanmuutto nosti islamin osaksi suomalaista yhteiskuntaa koskevaa keskustelua.

Maahanmuuttajasukupolvet

Maahanmuuttajasukupolvet ovat eurooppalaisen maahanmuuttokeskustelun keskiössä, mutta Suomessa ollaan vasta heräämässä aiheeseen. Maahanmuuttajien lapsiin liittyvät keskustelut identiteetistä, lähiöongelmista, koulumenestyksestä, syrjäytymisestä ja työllisyydestä. Keskusteluissa pohditaan kuinka maahanmuuttajien...

Maahanmuuton voittajat ja häviäjät

Kansantaloudellinen tutkimus ei ole yksiselitteisesti pystynyt osoittamaan maahanmuutosta olevan suurta haittaa tai etua vastaanottavalle yhteiskunnalle. Tästä huolimatta vallitsee konsensus siitä, että maahanmuutto on taloudelle pääsääntöisesti myönteinen ilmiö. Tähän viittaa myös se, että suurimmassa...

Kotoutuminen

Kotoutuminen ja kotouttaminen kuuluvat niihin sanoihin, joiden kuulemiselta ei voi välttyä maahanmuuttajista puhuttaessa. Kotoutuminen on suomalainen uudissana 1990-luvulta, joka viittaa käsitteeseen integraatio, eli jonkin osaksi tulemiseen. Kotoutuminen ja kotouttaminen olivat aluksi maahanmuuttohallinnon...

Monikielisyys: Baabelin tornin juurella?

Kertomus Baabelin eli Babylonin tornista on raamatullinen myytti kielten ja kulttuurien synnystä ja siitä aiheutuneesta sekasorrosta. Tarinan mukaan ihmiset halusivat rakentaa tornin aina taivaaseen saakka, josta Jumala vihastui ja rangaistukseksi sekoitti ihmisten kielet ja hajaannutti heidät ympäri...

Suomi on maahanmuuttomaa

Yliopistotutkija ja uskontotieteen dosentti Tuomas Martikainen käsittelee maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä Magmalle kirjoittamassaan artikkelisarjassa. Martikainen pohtii samoja kysymyksiä vasta ilmestyneessä pamfletissa Suomi remix. Mistä maahanmuuttajat tulevat? Mitkä voimat pitävät yllä kansainvälistä...

Kansainvälinen liikkuvuus – globaali megatrendi

Ihmisten globaali liikkuvuus on yksi viime vuosikymmenten megatrendeistä. Globaali liike on kiihtynyt samanaikaisesti globaalin talouden avautumisen myötä, vaikka ihmiset ovatkin aina liikkuneet paikasta toiseen. Suomi on yksi globalisaation suurista voittajista ja taloudellisista menestystarinoista....

Globaali työ

Kansallisten työmarkkinoiden toimintaan vaikuttaa jatkuvasti enemmän kansainvälinen talous sekä työvoiman globaali kysyntä ja tarjonta. Tämän kehityksen on katsottu johtuvan laajasti harjoitetusta uusliberalistisesta talouspolitiikasta, joka on avannut maailmankauppaa ja vaikeuttanut yksittäisten valtioiden...

Uskonto – skandaali ja dialogi

Uskonto nousi vastoin kaikkia odotuksia globaalille agendalle Iranin islamilaisen vallankumouksen myötä vuonna 1979. Samoihin aikoihin alkoi myös uskonnollisen oikeiston nousu Yhdysvalloissa. 1980-luvulla tulivat mukaan maahanmuuttajien uskonnolliseen elämään liittyvät eurooppalaiset kysymykset. Samuel...
  • 1 (current)