Krishets och hemlighetsmakeri i Bryssel

Det är oroande att man i Bryssel börjat lufta argument för att Europa i framtiden ska ha kraftigt nedmonterade välfärdssystem och bygga på privata kostnadsbelagda tjänster snarare än ett offentligt system för basservice. Jag har försökt spåra var de argumenten härrör från, men inte stött på annat rättfärdigande...

”Vi står inför en europeisk Big Bang” - ett plock bland höstlöven i Bryssel

Mitten av oktober; de politiska brandtalen om att stärka de federalistiska dragen i EU avlöser varann. Kommissionsordförande Barroso hetsar för att ersätta den monetära unionen med en ekonomisk och fiskal union där kommissionen är drivkraften, inte de mellanstatliga mötena och avtalen som hittills. Eller...

EU(ro)realism – demokrati och dess föverkligande

5 aug 2011 | Anna-Karin Friis
Jag har bemötts med ilskna kommentarer, förakt, förtal, iskyla och utfrysning ur vissa kretsar i respons till mina tidigare kolumner och artiklar där jag reflekterat kring maktpositioner inom EU, bristen på demokratisk insyn och intresserepresentanters otillbörliga inflytande.

Se upp för "eurokratins" makt!

När jag skriver detta samlas EU-ländernas finansministrar i Bryssel, öppet den här gången i kontrast till det högst hemliga möte som hölls i början av maj i Luxemburg. Alla principer om öppenhet och insyn som villkor för politisk ansvarighet åsidosattes då eurozonens finansministrar ansträngde sig till...

Om kulturellt likaberättigande och mångfald

Jag förfasades häromdagen över en nyhetsrubrik jag såg i en finsk populistisk webbtidning om invandrarkvoter i skolorna. Det handlade om en liten opinionsundersökning som det finska lärarförbundet gjort bland sina medlemmar. Under rubriken "Det skulle räcka med en tredjedel" refererades resultaten in...

Grubblerier ombord på rymdfärjan Eurobryssel

17 jan 2011 | Anna-Karin Friis
Hör du till dem som någon gång ondgjort sig över till synes idiotiska beslut som tagits i Bryssel? Och förundrat dig över vilket ljushuvud som kläckt idéen? Med stor sannolikhet har förslaget sitt ursprung i en av de över tusen expertgrupper som verkar som rådgivande arbetsgrupper för EU-kommissionen....

Olyckskorparna kraxar sig hesa om euron

Det är spännande tider vi lever i. Hela det här året har präglats av braskande rubriker om trubbel i eurozonen; krismöten, räddningoperationer och återupplivningsförsök. Irland gav till slut motvilligt efter för påtryckningarna att ingå ett räddningspaket som antagligen kommer att uppgå till 90 miljarder...
  • 1 (current)