Mikko Majander och Jenny Stenberg-Sirén nya på Magma

Politices doktor Mikko Majander och filosofie doktor Jenny Stenberg-Sirėn är nya utredare och analytiker på tankesmedjan Magma. 

Majander är docent i politisk historia vid Helsingfors Universitet och kommer närmast från en tjänst som verksamhetsledare för Kalevi Sorsa-stiftelsen. Stenberg-Sirén är universitetslärare i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och har en lång karriär på Svenska Yle bakom sig, bland annat som nyhetsjournalist och kanalchef.

- Vi hade många goda sökande till de två tjänsterna och detta är nu väldigt fina rekryteringar, säger Magmas chef Nils Erik Forsgård. 

Han beskriver Magma som en tankesmedja med en offensiv profil och med höga anspråk. 

-Man kan inte nöja sig med att vara bra. Vi vill vara den mest angelägna av landets tankesmedjor, säger Forsgård.

 

Majander och Stenberg-Sirėn tillträder sina tjänster den 1 september. Magmas sanhälls- och medieansvarige Olav S.Melin går i pension den sista maj.

- Olav Melin har gjort ett utomordentligt jobb hos oss. Han har funnits med sen början och det känns ganska dystert att han nu lämnar oss, Men han kommer å andra sidan att finnas kvar en del i kulisserna, säger Forsgård. 

 

Tankesmedjan Magma finansieras av fem finlandssvenska fonder eller stiftelser, nämligen Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Tre smeder, Stiftelsen för Åbo Akademi och Konstsamfundet.