Magma analyserar den svenska utbildningen på tredje stadiet

Tankesmedjan Magma har inlett arbetet på en framtidsvision för den svenskspråkiga utbildningen på tredje stadiet. Målsättningen är att producera en rapport med relevans in i 2030-talet. Rapporten kommer att inkludera både yrkeshögskolor och universitet.

 

Visionen förbereds av tidigare kanslichefen Markku Linna i samarbete med rektor emeritus Henrik Wolff. För att stöda arbetet har Magma tillsatt en referensgrupp bestående av ett tiotal sakkunniga och experter på utbildningsområdet. Gruppen leds av Magmas styrelseordförande Håkan Mattlin.

 

- Utbildningsfrågorna är otvivelaktigt helt centrala för vår framtid. Därför är de också ett prioriterat område för Magma. Tredje stadiets utbildning möter under de närmaste åren stora utmaningar vad gäller resurser, kvalitet, attraktivitet och prestationsförmåga i en miljö som blir allt mer internationell. Vi är glada över att vi har hittat två utredare med så bred erfarenhet och kompetens i de här frågorna, säger Mattlin.

 

Arbetet beräknas vara klart i början av mars 2019.

 

För ytterligare information: 

Magmas styrelseordförande Håkan Mattlin, tel. 050-045 9059 

Magmas chef Nils Erik Forsgård, tel. 050-338 6963