Demokratin kunde fungera bättre

Finland/Nu opinionsmätning

Finland upplevs som ett tryggt land och trots att många tycker att demokratin i Finland fungerar bra finns det frågetecken. Förtroendet för demokratin i Finland är förhållandevis lågt i Österbotten – kan bero på kampen för Vasa centralsjukhus. Det finns ett brett stöd, speciellt hos de yngre, för medborgardeltagande såsom folkomröstningar och medborgarinitiativ.

En majoritet upplever att det finns korruption och ”bästa broder” nätverk i Finland. Taloustutkimus har gjort mätningen bland 100 finsk- och 500 svenskspråkiga. Resultaten analyseras här av forskardoktorerna Sami Borg på finska och Marina Lindell på svenska.


Finland/Nu opinionsmätning