Det behövs en aktivare kulturpolitik på svenska

I en ny Magma pamflett ”Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland” skriver MM Wivan-Nygård Fagerudd och journalisten Mikael Kosk om behovet av en aktivare kulturpolitik på svenska. Pamfletten (Pamflett 1/2016) håller sig på en konkret nivå och ska kunna läsas som ett handlingsprogram med ett antal rekommendationer. Författarna understryker vikten av av att det svenska följs upp i planering, utbud, tjänster och information inom den offentliga kulturverksamheten, och att det bör finnas tjänstemän och instanser som ansvarar för att så sker.

Pamfletten:  Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland (Pamflett 2016/01)

Ett grundligare underlag för slutsatserna och rekommendationerna kan läsas i bakgrundsanalysen till pamfletten, här publicerad som Magma-studie 1/2016 (se nedan).