Bakgrundsanalys till pamfletten Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland (Magma-studie 1/2016)

Ett grundligare underlag för slutsatserna och rekommendationerna i pamfletten Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland kan läsas i bakgrundsanalysen, här publicerad som Magma-studie 1/2016.


Bakgrundsanalys till pamfletten Riktlinjer för en kulturpolitik på svenska i Finland (Magma-studie 1/2016)
Ladda ner studien här