Det nordiska skapar nya möjligheter för migrations- och integrationspolitiken

Det finns en öppenhet bland flera ledamöter i Nordiska rådet att diskutera en gemensam nordisk migrations- och integrationspolitik.  Detta skulle enligt tankesmedjan Yggdrasil som på Magmas uppdrag gjort enkäten, göra flyttningar till och inom Norden smidigare och bidrar till att förstärka det sociala kapital som är en av grundförutsättningarna för den nordiska välfärdsstaten.

Svarsprocenten i enkäten förblev relativt låg, endast 20 procent av de tillfrågade svarade.  Detta innebär att redogörelsen som publiceras som en skild feature artikel ska ses som debattinlägg.

Rapporten skriven av Christian Sourander och Jakob Buhl

 

Läs rapporten här:

Det nordiska skapar nya möjligheter för migrations- och integrationspolitiken