Lärorik diskussion om demilitariseringen av Åland

- Mina kolleger i riksdagen borde få en lektion av detta slag i vad Ålands demilitarisering innebär, sade riksdagsman Carl Haglund på Magmas seminarium onsdagens den 24 november.

Temat för seminariet var Ålands särställning vid en krissituation. Håller demilitariseringsbegreppet också under kristider? Ambassadör René Nyberg inledde med en exposé över hur brännbar frågan om Ålands demilitarisering varit under årens lopp.  (Nybergs inledningsanförande Ålandsfrågan - en träknut, publiceras som en featureartikel nedan)

Ålands folkrättsliga, demilitariserade och neutraliserade särställning måste beaktas när Finland utvecklar sitt militära samarbete i Europeiska unionen och internationella organisationer.  Om detta råder enighet både i riket och på Åland.

En fråga där åsikterna däremot är delade handlar om huruvida Ålands särställning kommer att beaktas i militära krissituationer och vid eventuella terroristangrepp. Vid en väpnad konflikt på Östersjön bedömer militära experter att Åland kan hotas av en ockupation av främmande makter.

Sfp-ordföranden Carl Haglund ställde den retoriska frågan för vem Ålands demilitarisering är ett problem. Han ser inget sådant även om Rysslands utrikespolitik inte är att lita på.

Ålänningarna är ålänningar inte finländare

Barbro Sundback, ordförande för Ålands fredsinstitut och med mångårig erfarenhet av åländsk politik, lugnade sina seminariekolleger med att man nog på Åland förberett sig för förändrade tider. Bland annat har man tagit fram ett policydokument om demilitariseringen. Hon framhöll begreppets folkrättsliga betydelse också under kristider.

Sundback nämnde tre hörnpelare i den åländska autonomin; självstyrelsen, demilitariseringen och neutraliseringen. Dessa gäller och bör finnas med i en översyn av självstyrelsen, som hon föredrar att kalla autonomi.

- Vi som bor på Åland är ålänningar, vi tänker och agerar som ålänningar, inte som finländare sade Sundback.

I diskussionen fick hon vägkost av tidigare europaparlamentarikern Henrik Lax, som påminde om att det är Finlands riksdag som besluter om förnyelsen av självstyrelselagen. Det bör ålänningarna enligt Lax vara medvetna om och också ta i betraktande.

 


Artikelbilden är från Bomarsunds fästningsruiner. 
Foto: Ålands landskapsregering/Robert Jansson
 

 

Ålandsfrågan - en träknut

 

IMG_3633.JPGRené Nyberg, Olav Melin och Barbro Sundback

IMG_3620-2.JPG