Nordisk grupp i EU får stöd av en knapp majoritet av kandidaterna i europaparlamentsvalet

Drygt 63 procent av kandidaterna i europaparlamentsvalet i Danmark, Finland och Sverige stöder tanken på en tvärpolitisk grupp i Europaparlamentet. Störst är stödet i Finland med knappt 82 procent och lägst i Sverige med ca 45 procent.

Det framgår av en mejlenkät som tankesmedjan Yddrasil gjort i samarbete med Magma. Resultatet ska tas med förbehåll för att endast 27,9 procent av kandidaterna svarat.

I Finland har sju av Sfp:s 20 kandidater svarat. Alla av dem stöder tanken på en tvärpolitisk grupp. ”De nordiska ländernas redan länge existerande starka kulturella, geografiska, politiska och ekonomiska band stöder detta”, svarar Silja Borgarsdóttir Sandelin. Anneli Lapintie (V) svarar ja med motivering att en sådan grupp skulle vara en förebild för andra. Den nordiska samhörigheten bör tas till vara, tillägger hon. Eija-Riitta Korhola (Saml) och Anneli Jäätteenmäki (C) finner inte förslaget realistiskt eller förnuftigt med tanke på tid och resurser.

Anmärkningsvärt är att endast 45 procent av de svenska kandidaterna ser ett behov för ett nordiskt samarbete inom EU. För flera ledande EU-politiker, som Gunnar Hökmark (M), Marit Paulsen (Fp) och Marita Ulvskog är frågan snarast en icke-fråga. Svaret ”vet inte” tyder på det. Stödet i Danmark är starkast hos Dansk folkeparti med 80 procent. Också i Finland är stödet för tanken stort hos de invandrarkritiska sannfinländarna (86 procent).

 Ladda ner hela enkäten här