Viktigt med finlandssvenskt EU-mandat

Taloustuktkimus har för Magmas räkning intervjuat 1000 finlandssvenskar inför EU-parlamentsvalet den 25 maj. En stor majoritet, 82 procent, anser att det behövs en finlandssvensk röst i Bryssel. Inställningen till EU är likaså stabil, 79 procent anser EU viktigt inför framtiden.

Svenska folkpartiet har det starkaste stödet hos finlandssvenskarna med 70 procent men många kan tänka sig rösta annorlunda än de brukar göra.

För första gången pejlades finlandssvenskarnas inställning till Nato. Jämfört med finländare i allmänhet är finlandssvenskarna mer positiva, även om en knapp majoritet är mot, 39 svarar nej och 38 procent ja medan 23  procent inte vet.

 Ladda ner presentationen här