Åpen debatt

En utredning av den norske debatten hadde tittelen "Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt".
Det er dekkende også for den nordiske debatten. Sosiale medier som Facebook og Twitter, kombinert med nettavisenes debattfelt, gjør det lett å få sagt hva man vil. Faren er at deltakerne snakker forbi hverandre, ut i den tomme luften.

Yggdrasils rapport "En utökad nordisk offentlighet og virtuell "debatthøysesong" munner ut i tre konkrete forslag:

1. Tidsbegrenset fri tilgang til innhold av allmenn nordisk interesse.
2. Innhold om de ulike sommerarenaene legges på en felles side.
3. Forslag om å samle sommerarrangementene til samme tid.

Det forslaget som åpenbart har mest for seg, er ønsket om å lage en nordisk høysesong for debatt. 
I år gikk det først to måneder fra Bornholm til Arendal, mens først Færøyene kom etter september. 
For mediene blir dette fragmentert, og det blir vanskelig å ha en rød tråd mellom arrangementene i de ulike landene.

Helt samtidig er det neppe ønskelig å ha arrangementene, men et mål om å gjennomføre alle de fem arrangementene i løpet av to-tre uker burde være praktisk mulig. 
Da kan man også løfte problemstillinger som alle landene sliter med, og skape en virtuell nordisk debatt.

Innvandring og integrasjon er eksempelvis temaer som vurderes svært ulikt i de nordiske landene, og som ville vært interessant å få ulike perspektiver på.

Jeg tror derimot at det er vanskelig å få koordinert alle de store kommersielle mediene til å lage en "dugnad" for nordisk debatt.  Ikke fremstår det som en god idé heller. Å lære alle opp til å oppsøke samme nettside fremstår som tungvint, når man kan oppnå mye av det samme med hyperlenking.

Mitt forslag er slik: Be de store mediene om å tipse den sentrale debattsiden om artikler som har spesiell interesse for debatten. Del lenkene på Facebook (da omgår man som regel også betalingsmurene), og be mediene om å lenke til den felles siden.

En fri nordisk debatt vil lykkes best ved å distribuere den ut der brukerne allerede finnes (på store nettsteder og sosiale medier). Men debatten vil bli mer relevant på tvers av landene ved at noen tar på seg rollen å tilrettelegge og lenke til de aktuelle debattene.