Magma-akademin lockar allt fler unga

Till Magmas tvåspråkiga ungdomsakademi Magma-akademin har det i år kommit 110 ansökningar.

Det betyder i princip en fördubbling av antalet sökande i jämförelse med fjolåret.

Magmas chef Nils Erik Forsgård är mycket nöjd med utvecklingen. Han tror att Akademin har potential att bli en framgångssaga i berättelsen om det två- och flerspråkiga Finland.

– Vår ambition är att erbjuda en högklassig kurs som leder ungt folk rakt in i framtiden. Vi har ansökningar från städer och byar över hela landet, från studerande vid universitet och yrkeshögskolor. Och folk står nästan i kö för att föreläsa hos oss, säger Forsgård.

Magma-akademin erbjuder unga vuxna i åldern 20–25 år en kurs med fyra moduler som ger redskap för opinionsbildning och möjlighet att debattera aktuella samhällsfrågor, på finska och svenska. Målsättningen är att skapa nya och naturliga nätverk över språkgränsen.

I den första kursen år 2014 deltog 20 ungdomar, 10 med svenska och 10 med finska som modersmål. Dessa valdes bland 63 ansökningar. Under 2015, med start i januari, genomförs Magma-Akademin II. Det har inkommit 110 ansökningar, 61 finskspråkiga och 49 svenskspråkiga.

För närmare information kontakta Magma-akademins koordinatorer Antonia Westerholm, tfn. 0400 859150, antonia.westerholm@magma.fi eller  Christian Sourander,  tfn. 044 3584361, christian.sourander@magma.fi