Djärva framtidsvisioner på Magmas medieseminarium:
Våga ta risker, satsa digitalt

Nyckeln till framgång är bättre kunskap om konsumenterna, sade Jan Scherman, affärsområdeschef på Aftonbladet, på Magmas seminarium om Medias framtid den 8 oktober. Tidningshusen måste bli mer lyhörda för läsarnas intressen och får inte underskatta konsumenten.

– Vägen ut ur krisen handlar om att hitta nya lönsamma nischer, var det recept som KSF Medias VD Barbro Teir hade.

Läs om journalistik professorn Tom Morings analys av de ungas medievanor:

Framtidens medier