Västra Nyland uppmärksammar Magmas och Kommunförbundets rapport om den nya kommunen (30.5.)

Stadsdirektör Mårten Johansson tycker inte att demokratin och invånarnas inflytande behöver stärkas genom nya former. Kommunalvalet räcker gott och väl.

I tankesmedjan Magmas nya rapport säger han att det räcker att folk röstar. Något närdemokratiprojekt eller nya former att kanalisera röster från byarna till stadens förtroendeorgan behövs således inte enligt Johansson.
I rapporten säger han på följande vis:
"Man påverkar genom att rösta i vår representativa demokrati. Det är där besluten fattas, så allt annat är snömos och bluff."

Raseborg ingår för tillfället i ett närdemokratiprojekt tillsammans med Lojo, som till skillnad från Raseborg har närdemokratisystemet inbyggt i förvaltningsstadgan.
Mårten Johansson säger i rapporten att det inom den kommunala demokratin redan finns många organ och därmed inte behövs någon parallellorganisation som ger utlåtanden till organen med förtroendevalda.

Blomqvist håller med
Raseborgs fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist (SFP) är inne på samma linje. En begränsning som han ser hos systemen för medborgarinflytande är att de inte är representativa.
Han säger i sin tur på följande vis:
"Inte tycker jag att det är mindre demokratiskt om jag och Maarit (Feldt-Ranta) sitter och funderar vad vi ska göra för Raseborg än om tre eller fem människor i en byförening funderar. I debatten blir det lätt så att de är invånarna, men vi som har fått förtroende av över tusen människor, vi skulle inte vara lika mycket invånare."

I rapporten nämns att forskare Siv Sandberg anser att storleken på en kommun med 30 000 invånare är på gränsen till om det verkligen behövs konstruktioner för medborgarinflytande.