Taxell:
Svenska skolan ska välkomna finskspråkiga

I stället för att vända taggarna utåt ska vi göra svenskan mer "kiva", tycker Christoffer Taxell. Han vill att den svenska skolan i högre grad ska öppna upp för finskspråkiga elever som önskar gå i svensk grundskola.

Här är Svensk Presstjänsts notis från Magma seminariet med Christoffer Taxell fredagen den 26 april:

"– Alla barn som önskar börja i svensk skola i Finland ska få göra det, oberoende av språkbakgrund. Det kan vara jobbigt att genomföra men jag tror att det är en så viktig princip att vi måste slå vakt om det, säger Christoffer Taxell, politiker och före detta kansler för Åbo Akademi.

Taxell, som säger sig vara en stark anhängare av ett tvåspråkigt Finland, talade om tvåspråkiga lösningar på Magmas seminarium i Helsingfors på fredagen. Han tar varken ställning för eller emot tvåspråkiga skolor, utan betonar att begreppet tvåspråkig skola måste definieras och att det beror på språkförhållandet i regionen om en sådan lösning fungerar.

I Jakobstad diskuteras just nu möjligheten att inhysa Pietarsaaren lukio och Jakobstads gymnasium i en gemensam byggnad. Bland andra försvarsminister och partiledare Carl Haglund (SFP) har sagt att han inte motsätter sig tanken eftersom det rör sig om en stad med ganska jämnstarka språkgrupper.

- Det är upp till Jakobstad att bestämma. Man måste utvärdera varje fall för sig, men Jakobstad är ju en av de starkaste svenska orterna i Finland, säger Taxell.

"Gå på Mamma Mia"

När man skriver in "Taxells paradox" i sökfältet på Google får man flera tusen träffar. Taxell myntade det kända uttrycket, enligt vilken enspråkiga lösningar tryggar tvåspråkigheten medan tvåspråkiga lösningar leder till enspråkighet, för trettio år sedan. Sedan dess har mycket förändrats, konstaterar han.

Det viktiga i dag är att svenskan syns i många olika sammanhang och att den finlandssvenska minoriteten är flexibel, generös och öppen.

- Jag tror att den som är trygg i sin roll har de bästa förutsättningarna för att samarbeta, säger Taxell, och nämner Åbo Akademis och Turun Yliopistos välfungerande samarbete som ett exempel.

Den obligatoriska svenskundervisningen måste bevaras, slår han fast.

- Däremot är det helt klart att det måste bli mer "kiva" att lära sig svenska. Finska skolor borde gå på Mamma Mia eller göra en resa till Stockholm, föreslår Taxell.

Behovet av kunskaper i ryska ökar, men ryskan får inte ersätta svenskan i skolan. Taxell motiverar den obligatoriska svenskan med att svenskan är Finlands koppling till Norden, en gemenskap som blir allt viktigare på bekostnad av gemenskapen i EU.

- Det kanske inte ligger i de finska ungas intresse att lära sig svenska, men de stora besluten har aldrig fattats utgående från en gallup bland folket. I sista hand är det upp till politikerna att bestämma. Deras uppgift är att lyssna på folket men fatta självständiga beslut."