Seminaari kaksikielisistä kouluista jakoi mielipiteitä

Kak­si­kie­li­siä kou­lu­ja pun­ta­roi­tiin suo­men-, ruot­sin- ja saa­men­kie­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta Magman ja Utsjoen kunnan järjestämässä seminaarissa Helsingissä 13.3.2013.

Tutkija Torkel Rasmussen, joka on tutkinut saamenkielisten lasten valmiutta käyttää saamenkieltä Norjan Tanassa ja Utsjoella, osoitti kuinka erilaiset koulut vaikuttavat saamenkielen käyttöön. Saamenkielistä koulua käyvät oppilaat Tanassa käyttävät saamea paljon aktiivisemmin kuin oppilaat Utsjoella, jotka käyvät kaskikielistä koulua.

Mitä kaksikielinen opetus tarkoittaisi, kysyi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson omassa puheenvuorossaan. Hän muistutti ns. Taxellin paradoksista, jonka mukaan kaksikieliset ratkaisut johtavat yksikielisyyteen ja yksikielinen ratkaisu synnyttää kaksikielisyyttä. Kaksikielisten koulujen sijaan Henriksson päätyi suosittelemaan kielikylpyjä.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Ville Niinistö taas peräänkuulutti kou­lu­ja, jois­sa mo­lem­mat kie­let oli­si­vat ope­tus­kie­li­nä. Hän ei kuitenkaan halua muut­taa ruot­sin­kie­li­siä kou­lu­ja kak­si­kie­li­sik­si, mikä sai RKP:n kansanedustaja Mikaela Nylanderilta helpottuneen huokauksen. Nylander varoisi muuttamasta niin, että se suosisi kaksikielisten koulujen perustamista.

Seminaari kuvattiin ja videoon pääset tästä. Esimerkiksi Ville Niinistön puheenvuoro löytyy ajassa 2.45.

Seminaarin ohjelma.

magma_13032013_4

magma_13032013_6

magma_13032013_2

magma_13032013_1

magma_13032013_5

magma_13032013_3