Tvåspråkiga skolor? (Magma-studie 4/2013)

I den här studien återger Marketta Sundman debatten där parterna på finskt och svenskt håll länge talat förbi varandra. Hon beskriver och definierar begreppet tvåspråkiga skolor utgående från erfarenheter i olika länder och diskuterar språkets betydelse för elevernas kognitiva förmåga. Sundman behandlar förutsättningslöst för- och nackdelar med tvåspråkiga skolor.

Utgångspunkten är att en tvåspråkig skola måste respektera varje elevs språkliga identitet. Bägge språken och båda språkgruppernas kultur skall vara lika synliga i skolans verksamhet.

 


Tvåspråkiga skolor?  (Magma-studie 4/2013)
Ladda ner studien här