”Finlandssvenskarna borde inte isolera sig”

Genom sina enspråkiga lösningar har finlandssvenskarna gjort det för svårt för finskspråkiga att bli tvåspråkiga. Finlandssvenskarna borde ta sig en funderare och tänka på om det lönar sig att stänga in sig i en borg, säger De grönas ordförande, miljöminister Ville Niinistö i en intervju för FNB, som publicerats i Västra Nyland 13.9.


"- En stor fråga för framtiden är hur de människor som är intresserade av tvåspråkighet och av att behärska de bägge inhemska språken ska kunna bli delaktiga i den tvåspråkiga finländska kulturen, samhället och språket, säger Niinistö till FNB.

Han har egen erfarenhet av problemet. Han är uppvuxen i S:t Karins, grannkommun till starkt svenskspråkiga Pargas och beklagar att han inte hade någon större möjlighet att använda svenska i skolan.

Språkbad ett alternativ

Niinistö är en av dem som startade diskussionen om tvåspråkiga skolor och han försvarar sitt förslag. Barn från genuint tvåspråkiga familjer är tvungna att välja mellan svensk- och finskspråkiga skolor, och kan inte utveckla båda sina språk på lika villkor. Det är ett problem eftersom allt fler finländare är tvåspråkiga, men lagstiftningen känner inte igen det, säger Niinistö.

- Tvåspråkiga skolor behövs i de stora stadsregionerna och där det annars inte alls vore möjligt att erbjuda en svenskspråkig skola. Men de ersätter naturligtvis inte de svenska skolorna. Jag tycker de behövs.

Han kan också tänka sig en språkbadsskola med svenskt språkbad för finskspråkiga och finskt språkbad för svenskspråkiga.

- I tvåspråkiga kommuner skulle det göra det lättare för barn att lära känna varandra över språkgränsen och lära sig båda språken..."