På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten (Magma-studie 3/2012)

Den språkliga och kulturella identiteten varierar i tid och rum. Genom intervjuer med 1 780 elever i 26 svenska skolor runt om i Finland kartlägger Camilla Kovero 11–18-åringars språkliga bakgrund, preferenser och attityder. Magma-studie 3-2012 visar hur en tilltagande tvåspråkighet påverkar identiteten och svenskans roll, och ger en fascinerande bild av hur den finlandssvenska identiteten förändras.

 


På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten (Magma-studie 3/2012)
Ladda ner studien här