Bilderberg och demokratin

De har pågått ända sedan 1954, de så kallade Bilderberg-mötena. Omkring 120 av de mest inflytelserika personerna på båda sidorna av Atlanten samlas årligen till en tredagars informell konferens för att diskutera... Ja, vad? Tills 2009 visste knappt någon om vad som pågår på dessa möten, eller att de existerar, trots att ca en tredjedel av deltagarna består av folkvalda politiker. Matti Vanhanen har deltagit, liksom också Jyrki Katainen. Förutom ledande politiker i både Europa och USA deltar ledare för världens största företag, banker och organisationer. Olika FN-organ deltar, liksom Europeiska Centralbanken.

Mötena kallas Bilderberg efter platsen för den allra första konferensen. Den senaste ägde rum i Virginia, USA den 31 maj - 3 juni 2012. Från Finland deltog finansminister Jutta Urpilainen, Matti Apunen (chef för EVA), Jorma Ollila (Shell, sitter också med i Bilderbergs styrgrupp) och Nokias styrelseordförande Risto Siilasmaa, tillsammans med statsministrar, ministrar, kungligheter och chefer från andra länder. Numera finns denna information fritt tillgänglig på internet (se adress nedan), men så var det ännu inte för ett par år sedan. Då fick man förlita sig på rykten och spridd information från några ihärdiga journalister. Medan andra dylika toppmöten minutiöst bevakas i media, är informationen från dessa möten fortfarande mycket knapphändig. Också i våra egna medier, trots att Mikael Pentikäinen, ansvarig chefredaktör för Helsingin Sanomat, själv var med år 2011.

I och för sig är det precis så här det ska gå till. Personer med inflytande från alla samhällets områden samlas för att diskutera kring ett bord för att lösa världens svåraste problem, tillsammans. Ser man positivt på saken utgör Bilderberg ett unikt forum för internationell problemlösning, med bästa möjliga förutsättningar att utgå från helheter i stället för enskilda nationers intressen. Samtidigt är det svårt att förbigå det faktum att en stor del av deltagarna företräder ekonomiska intressen, enorma internationella företag vars uppgift är att göra pengar. (Ledare och styrelseordföranden från företag så som Nestlé, Coca-cola, Shell, Alcoa, Siemens, Unilever, Google, Norsk Hydro ASA hittas på listan.) Enorma banker är med (Goldman Sachs, Deutsche Bank, HSBC Holdings, Barclays), på möten där man diskuterar lösningar för världsekonomin och hungerkrisen i världen. Hur går dessa intressen ihop, och skulle det inte höra till demokratiska principer att våra folkvalda politiker skulle rapportera om dessa möten? Hur mycket eller på vilket sätt styr mötena de beslut som sedan fattas i varje enskilt land?

Eftersom mötena är informella har de inte varit öppna för pressen. Samtidigt hittas bl.a. Die Zeit, Le Monde, Financial Times, The Economist, Helsingin Sanomat och The Washington Post på listan på deltagare.

Tycker någon annan att det väcker frågor?

www.bilderbergmeetings.org