Gnällvarning och igelkottsattityd

Finlandssvenskar är betjänta av en mångfasetterad bild av hela landet - på sitt eget språk, skriver Viveca Dahl i Vasabladets ledare (30.5.) med anledning den gnällvarning Hannu Olkinuorautfärdar i en färsk Magmarapport:

"Visst, en igelkott kan rulla ihop sig också på grund av ogrundade hot. Men det har med sårbarheten att göra.
Hannu Olkinuora, Hufvudstadsbladets tidigare chefredaktör, utfärdade en gnällvarning på ett medieseminarium i måndags. Utgångspunkten för diskussionen var en Magmarapport med Olkinuora som en av tre författare.

Den journalistik som bedrivs på svenska i Finland är enligt Olkinuora mycket konkurrenskraftig på riksnivå. "Men jag är orolig för att språkaspekten kommit att prägla rapporteringen i alla större nationella frågor." (Vbl 29.5)"...

 

"Svenskspråkiga får lov att haka på det "lilla" tillägget om vård på svenska.

Det är inte gnäll. Det är en realitet. Eller en helt berättigad agenda, som medieforskaren Lars Lundsten formulerar det i rapporteringen från seminariet.
Med andra ord har båda parterna egentligen precis samma goda mål. Det är i betoningen av det gemensamma vi kommer oss framåt.

Å andra sidan är det speciellt viktigt för en minoritet att rikta sig utåt, aktivt intressera sig också för annat och andra. Annars riskerar atmosfären att bli kvävande, Mårran större än hon egentligen är."

"Finlandssvenskar är betjänta av en mångfasetterad bild av hela landet - på sitt eget språk.

Finskspråkiga är betjänta av en mångfasetterad bild av hela landet - på sitt eget språk

Vilka ord man väljer att använda har stor betydelse, både på finska och svenska.

Smaka på formuleringen:
"Över en kvarts miljon människor i Finland har svenska som modermål."...

Alternativt "några få procent", "en liten minoritet".
Säg att två tredjedelar av dessa över en kvarts miljon människor varje dag kommer i kontakt med tio finskspråkiga. Då är vi uppe i nästan två miljoner som dagligen är i beröring med det finlandssvenska.
Det är ett sätt att berätta vad Svenskfinland är.
Men eftersom det här enbart sker i de områden där finlandssvenskarna är många är den här verklighetsbeskrivningen främmande för många av invånarna i större delen av Finland. Där har finska medier en uppgift."