I mitt senaste PS skrev jag att jag inte tycker att det alltid är värt att sända in externa journalister i krigsområden, med risk för både journalistens och de lokalas liv. Det tycker jag fortfarande. Samtidigt har jag tampats med frågan sen dess: till vilken grad behövs professionella journalister i dagens ständigt uppkopplade värld?

Amy Selwyn är en erfaren mediearbetare som bl.a. arbetat för The New York Times, The Associated Press och BBC, och som numera leder sitt eget företag, News Xchange. Hon är expert på nya medier och sociala nätverk och har tillgång till intressant statistik: ifall Facebook var ett land skulle det vara det tredje största landet i världen, och varje dag uppdaterar 35 miljoner människor sin Facebook-status minst en gång per dag. Hela tre miljarder (!) bilder laddas upp varje månad och den snabbast växande Facebook-användarskaran är kvinnor över 65 år. Hon vet också berätta att till och med journalister ser Google som en nyhetsbyrå.

Behöver vi då journalister och gamla medier om vi ständigt får information både via sociala nätverk och sökmaskiner, som allt flera av oss ständigt har med oss i fickan via våra mobiltelefoner?

Selwyns svar är ja. Vi behöver journalister mera än någonsin, för vad vi upplever digitalt är en styrd och manipulerad verklighet. Vi kanske tror att vi har en sådan mångfald av vänner på Facebook att vi den vägen också får en mångfald av synvinklar. Vad många inte vet är att Facebook de facto filtrerar de uppdateringar vi ser till att enbart inkludera dem som Facebook tror att vi är intresserade av. På samma sätt har Google 57 olika mekanismer för filtrering av information, vilket innebär att två olika användare får två olika sökresultat på samma ord. Maskinen "väljer" vad den tror att vi personligen främst är intresserade av. Det blir allt svårare att komma åt information via internet som inte på ett eller annat sätt är skräddarsydd just för mig.

För att på riktigt bredda vår världsbild behövs alltså båda två: de gamla medierna och de nya, med kunskap om hur välja rätt källa för vilken information.

För inte heller den gamla journalistiken ger svar på allt. Ovanstående information presenterade Selwyn på en konferens om urfolksjournalistik 28-29.3 som drog över 230 deltagare från hela världen till Norge, men så gott som inga journalister från majoritetsmedierna var närvarande. Det enda som gick att läsa om konferensen i de populära nordiska medierna var att furst Albert av Monaco varit där.

Den övriga informationen finns att läsa och lyssna till på internet (www.witbc2012.org).