Läsvärt om svek och försoning

Det finns frågor som inte ens änglarna förmår besvara, som huruvida människan är en god eller inte. Enligt en gammal judisk legend frågade Gud änglarna till råds innan han började skapa människan. Änglarna kunde inte bli överens, en del var för, andra var emot. Medan de fortfarande stred inbördes tog Gud sitt eget beslut och skapade människan.

Legenden återges i slutet av Stefan Einhorns nya bok "Änglarnas svar". Boken kan läsas som en uppgörelse med förintelsens tunga arv efter andra världskriget.

Änglarnas svar är Einhorns första roman, men inte hans första bok. Som författare har han varit uppmärksammad och framgångsrik med böcker som En dold Gud, Den sjunde dagen, Konsten att vara snäll, Medmänniskor och Vägar till visdom. Framför allt boken om snällhet har blivit en bestseller.

Stefan Einhorn är professor vid Karolinska Institutet, överläkare vid radiumhemmet och flitig anlitad föreläsare inom bland annat etik.

Änglarnas svar är en roman som ställer frågor. Om svek, försoning, överlevnadsstrategier. Texten består av sju monologer, den första från 1963, den sista från 1970, och beskriver parallellt ett antal människors försök att navigera mellan ont och gott, och en polskättad släkt som nästan helt förintades under andra världskriget.

Den rör sig mellan gettot i Lodz, Stockholm och Israel. Var och en av de sju personerna som berättar har sina val av handlingar att svara för. Vad är möjligt att rättfärdiga i den goda avsiktens namn? Har man rätt att offra sin nästa för att rädda sina barn? Finns det situationer där det är försvarbart att samarbeta med fienden? Vad händer med den människa som utan att göra motstånd ger upp en anhörig för att själv överleva?

Båda Stefan Einhorns föräldrar överlevde förintelsen. Ändå understryker han att det är en roman, hämtad ur fantasins värld. Men att denna fantasi bygger på en fruktansvärd verklighet, går inte att tänka bort.

Till det tunga arvet efter andra världskriget hör tystnaden. Traumatiska erfarenheter som tegs bort, omöjliga att benämna. Många av Förintelsens barn fick växa upp i ovetskap eller betydelsemättad ordlöshet. Först långsamt lättar trycket, det är först när alla aktörer är döda, år 2011, som historien kan återges i sin helhet. Det är en intrikat hopvävd händelsekedja där fem olika röster för berättelsen framåt samtidigt som de ger var sin version av den.

Ytterst handlar boken om de val människor gör, av nöd eller fri vilja, och som kan få oöverskådligt onda eller goda följder för andra. Som att av ren omsorg inte berätta en avgörande sanning eller att ta på sig skulden för någon annans brott.

Änglarna i bokens titel kunde inte enas och svaret uteblev. Är människan, till sist, en välsignelse eller en förbannelse?

Stefan Einhorns bok är både klok och vidsynt. Dess litterära kvaliteter undanber jag mig en bedömning.

bok_einhorn

ÄNGLARNAS SVAR, Stefan Einhorn, 174 s. Forum