Ingen time out för kommunreformen

Kommunreformståget ångar på med en hastighet som i vinterfinland får VR att avundssjukt snegla på tidtabellerna.Och något stopp, eller time out kommer inte på fråga.

Det klara beskedet gav riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta, som är ordförande för regeringens uppföljningsgrupp i ärendet, vid Magmas diskussion om kommunreformen på onsdagen (29.2.). Före höstens kommunalval ska innehållet i reformen vara klart.

Det förslag som sänker kommunernas antal från 336 till 70 är ett tjänstemannaförslag, framhöll å sin sida statssekreterare Marcus Rantala, medlem av regeringens politiska styrgrupp i kommunfrågan. Nu samlar regeringen intryck i olika delar av landet.

Att kritiken inte är nådig är knappast överraskande. Juridiska experter ser i en färsk pamflett reformförslaget leda till demokratiunderskott när invånarnas avstånd till beslutsfattarna ökar. Och trots att Marcus Rantala med en sifferlek visade att tvåspråkiga kommuner med svenskmajoritet ökar finns en oro för att finlandssvenskarnas rättigheter försämras i den kommande reformen.

Professor Jan Sundberg ser en fara i att man på svenskt håll ger i från sig tolkningsföreträdet då det gäller tvåspråkigheten. Detta leder till att definitionen sker på finskt håll och svenska intressen riskerar komma i kläm, t.ex. i fråga om tvåspråkiga skolor.

Något gehör hos regeringspartiernas företrädare Feldt-Ranta och Rantala fick professor Sundberg inte för sitt förslag om att inför en regionförvaltning för hälsovård och planering.

Magmas kommundebatt hade lockat ett stort antal åhörare, som kanske inte blev så mycket klokare men desto mera medvetna om att kommunreformen kommer. Vill vi det eller inte.