Nytt på Magma

Magma går snart in i sitt fjärde verksamhetsår. Vi lanserar samtidigt den femte versionen av vår hemsida. Den speglar en expanderande verksamhet, men den ger förhoppningsvis också en bättre överblick över våra ansträngningar och försök. Vi strävar efter att renodla verksamheten i riktning mot ett tankesmedjearbete enligt klassisk europeisk och amerikansk modell. Gamla element faller bort, nya kommer till. I samband med förnyelsen av hemsidan minskar antalet kolumnister, rätt kraftigt. Vi hälsar samtidigt författaren Monika Fagerholm och journalisten Johanna Korhonen välkomna som nya kolumnister. Från och med april lösgörs också arbetsgruppen Gamma från Magmas verksamhet och bildar en fri arbetsgrupp som i framtiden kommer att leva och verka på helt egna villkor. Jag vill tacka alla de enskilda personer som på olika sätt har bidragit till att göra Gamma till ett fungerande nätverk i det svenskspråkiga Finland.

Från och med januari 2012 är Magma medlem i ELF som är en förkortning för European Liberal Forum.

ELF är en takorganisation med cirka 35 medlemmar (tankesmedjor) som har en mer eller mindre stark anknytning till den liberala gruppen i Europaparlamentet. Magma går med i samarbetet som en politiskt obunden tankesmedja, med liberala värderingar. Medlemskapet kostar oss några hundra euro på årsbasis, men det ger oss tillgång till ett stort antal viktiga seminarier och intellektuella sammanhang och påverkningskanaler som annars skulle förbli stängda och slutna. Vårt medlemskap i ELF var inte självklart. En tankesmedja på språkliga grunder är inte en självklarhet i Europa år 2012. Historien lär oss att språkfrågor ofta har använts som förevändningar för etnisk rensning och för förföljelser av hela människogrupper. Ute i Europa lever dessutom fortfarande en vitt utbredd föreställning om oss svenskspråkiga finländare som en priviligerad folkgrupp eller som en samhällselit som "äger enorma markområden i Finland" (sagt i Bryssel, september 2011). Skillnaden mellan föreställning och verklighet kan vara ganska dramatisk, och okunskapen är överväldigande stor. Det var inte minst därför som vi också ville bli medlemmar i ELF.

Den femte versionen av hemsidan är inte den sista. En tankesmedja blir aldrig färdig, lika lite som dess verksamhet kan fästas i teorier eller i en handboksartad programförklaring.Vi sysslar med samhällsprocesser och med långsamma samhällsförändringar. Därtill kommer den ofta rätt kaotiska åsiktsmångfalden och den geografiska och delvis politiska splittringen i det svenskspråkiga Finland. Målet för oss som tankesmedja är att överbrygga klyftan mellan den akademiska forskningen och det politiska beslutsfattandet. Vi är en think-tank och inte en do thank. Skillnaden är avsevärd. Vi levererar teoretiska underlag som andra kan ta fasta på i sin operativa verksamhet. Vi finansieras inte med skattemedel utan med privata medel, med fondpengar. Våra resurser är inte obegränsade, vare sig de ekonomiska eller de personella, men vi kan glädja oss över finansiärer som förstår betydelsen av ett fritt tankeutbyte och av förutsättningslösa analyser. Som tankesmedja gör vi också en hel del arbete som inte bär vår signatur, som aldrig syns i offentligheten. Vår hemsida är däremot öppen för alla och vi tar gärna emot kommentarer om innehållet.