Enligt lika grunder (Magma-studie 4/2012)

Den förestående kommunstrukturreformen kommer att få betydande konsekvenser för den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar. Detta på grund av parokialprincipen, enligt vilken kyrkans medlemmar måste tillhöra en församling inom den kommun där de är bosatta. En betydande konsekvens är att antalet svenska kyrkliga förvaltningsenheter kommer att minska i förhållande till nuläget. Utredningen är gjord av biskop emeritus Gustav Björkstrand och är en språkkonsekvensbedömning av de föreslagna strukturmodellerna för den evangelisk lutherska kyrkan i Finland.

 


Enligt lika grunder (Magma-studie 4/2012)
Ladda ner studien här