Uusi pohjoinen on kohta täällä

Pohjola kokee lähivuosikymmeninä valtaisan mullistuksen. Skandinavian, Venäjän ja Yhdysvaltainen pohjoisosat sekä Kanada nousevat yhdeksi maapallon väestön ja inhimillisen toiminnan suureksi keskittymäksi.

Ilmaston muutoksen vuoksi kohtaamme epäsäännöllisiä sateita, säiden ääri-ilmiöitä, myrskyjä, tulvia ja tappavia helleaaltoja. Muuttuneessa ympäristössä syntyy uusia ihmisyhteisöjä paikkoihin, joiden olosuhteet eivät ole vielä tällä hetkellä kovinkaan houkuttelevia. Yksi muuttuva ympäristö on Jäämerta ympäröivät laajat meri- ja maa-alueet.

Näin ennustaa professori Laurence C . Smith Ursan suomeksi julkaisemassa kirjassa Uusi pohjoinen – Maailma vuonna 2050.

Smith on maantieteen professori ja ilmastonmuutoksen geofyysisten vaikutusten tutkija Kalifornian yliopistossa. Hän on kirjaansa varten kiertänyt pohjoisilla alueilla, myös Suomessa, kysymässä asukkailta ja tekemässä havaintoja, miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa ihmisten elämään.

Maailmaa muokkaa lähitulevaisuudessa neljä isoa tekijää. Ne ovat ilmastonmuutos, väestönkasvu, talouden globalisaation ja niukkenevien lisääntyvä luonnonvarojen kysyntä.

Globalisaation taloudellisesti litteäksi muotoileman pyöreän planeettamme pohjoinen neljännes käy Laurence C. Smithin mukaan tällä vuosisadalla läpi uskomattoman muodonmuutoksen.

"Uudesta pohjoisesta" tulee entistä asutumpi ja vilkkaampi. Sen strateginen ja taloudellinen arvo kasvavat.

Smith tarkoittaa "uudella pohjoisella" kaikkia pohjoisia maita ja meriä, joka kuuluvat Suomelle, Ruotsille, Norjalle, Islannille, Tanskalle (Grönlanti), Venäjälle, Yhdysvalloille ja Kanadalle. Kahdeksaa pohjoisen vyöhykkeen maata hän nimittää NORC-alueeksi (Northen Rim Countries).

Kun elinolot maapallon lämpimillä alueilla huononevat, pohjoiset leveysasteet muuttuvat yhä houkuttelevammiksi. Ilmaston lauhtuminen kylläkin sulattaa ikiroudan ja tuo muita ongelmia. Ne eivät ole ylitse pääsemätön este muuttoliikkeelle talvisin pimeään ja kesäisin valoisaan pohjoiseen.

Nykyisissä NORC-maissa on runsaasti väestöä imeviä haja-asutusalueita. Suurimmat kaupungit, kuten Helsinki, Tukholma Montreal, Seattle, Edmonton, Reykjavik, Kööpenhamina Pietari ja Moskova kasvavat nopeasti ja houkuttelevat Smithin mukaan runsaasti maahanmuuttajia. Näillä kaupungeilla on monipuoliset ja globaalit taloudet.
NORC-maat eivät muodosta mitään muodollista taloudellista liittoutumaa tai vapaakauppa-aluetta. Silti NORC-maiden välillä on paljon sellaisia yhteyksiä, jotka ulottuvat pidemmälle kuin maantieteelliset yhtäläisyydet. NORC-alue on maapallon neljänneksi suurin talousalue, jos se voitaisiin katsoa yhtenäiseksi liittoumaksi.

Laurence C. Smithin tulevaisuusanalyysi on ravisteleva. Toivottavaa olisi, että päättäjät eri maissa perehtyisivät Smithin ja hänen kaltaistensa tiedemiesten ennustuksiin ja ajatuksiin. Muutoin päätöksentekoa ohjaa liiaksi aina kulloinkin päälle kaatuvat ajankohtaiset taloudelliset ja muut kriisit.

Viime vuodet Euroopan poliittista keskustelua on hallinnut yksi asia yli muiden eli Euroopan rahoitusjärjestelmän ongelmat ja valtioiden velkaantuminen.

Katseet pitäisi osata nostaa tästä päivästä huomiseen ja ylihuomiseen. Maapallon kasvava väestö tarvitsee yhä enemmän luonnonvaroja, ravintoa ja puhdasta vettä. Näistä kaikista on niukkuutta ja ennen pitkään suoranainen pula, mikä saattaa johtaa konflikteihin valtioiden välillä.
Ahtaasta valtioiden ja talousalueiden kilpailusta pitäisi päätä laajempaan ajatteluun, joka turvaisi maapallon tulevaisuuden ja kohtuulliset elinolot kaikille sen asukkaille.

Tulevaisuusennusteet vihjaavat vakuuttavasti "uuden pohjoisen" nousuun. Se merkitsee pohjoismaiselle yhteistyölle uusia sisältöjä ja taloudellisia mahdollisuuksia pohjolan asukkaille