Då jag gick i lågstadiet, fick vi som uppgift att göra föredrag om historiska personer. John F Kennedy och Marthin Luther King fascinerade mig. Det harmade mig att jag växte upp i en så tråkig tid, jag skulle gärna ha kämpat för de svartas rättigheter i 1960-talets USA. Jag upplevde att det inte längre fanns sådana riktigt stora orättvisor att kämpa mot.

Sedan dess har jag tyvärr insett att världen inte är så god och rättvis som den såg ut i 1980-talets Kaskö.

I Half the Sky pekar författarna Nicholas D. Kristof och Sheryl WuDunn ut vårt århundrades kanske största orättvisa. De beskriver på flera olika plan det folkmord som pågår mot kvinnor idag, speciellt i den så kallade tredje världen eller syd. Författarna lyfter fram dramatiska enskilda historier och omfattande statisktik för att vittna om detta gendercide.

Kvinnor mördas. Speciellt Kina och Indien är kända för att ha en snedvriden andel flickor gentemot pojkar. Pojkar anses viktigare därför att de med större sannolikhet kommer att försörja familjen en dag. Detta har redan ett par årtionden bidragit till att flickfoster aborteras eller lämnas som nyfödda i skogen för att dö. Det beräknas att ca 100 miljoner kvinnor saknas.

I vissa delar av världen innebär förlossning fortfarande idag ett stort hot för kvinnor. En kvinna dör varje minut i förlossning. Det är nästan fem stora flygplan med kvinnor varje dag. Hur ofta uppmärksammas vi om detta t.ex. i nyheterna?

Kvinnor våldtas. Sexuell förnedring är ett starkt vapen eftersom offren stigmatiseras och sällan söker rättvisa. Speciellt låg-utbildade, ofta icke läskunniga rurala kvinnor utgör lätta offer eftersom de inte har verktygen att söka rättvisa för sig själva.

Systematiska våldtäkter av kvinnor som krigsföringsmetod är ökänt genom krigen i Darfur, Kongo och Balkan. Samma metod används för att knäcka kvinnor som tvingas till prostitution. Omkring 800 000 kvinnor utsätts för trafficking varje år.

Kvinnor ges från början inte samma möjligheter som män. I en stor del av världen ges flickor ingen vård om de blir sjuka. Ett faktum är också att flickor inte får samma möjlighet till utbildning som pojkar.

De mänskliga rättigheterna gäller helt enkelt inte för kvinnor i samma utsträckning som för män. Detta är framför allt ett moraliskt problem, som slaveriet var en gång i tiden, men också ett ekonomiskt problem - i länder där ojämlikheten är stor, sackar ekonomin långt efter.

Författarna stannar inte här. Half the Sky är ett starkt argument för tredje världens kvinnor som aktörer. En stor del av boken byggs upp av framgångshistorier. Stjärnorna i dessa historier är mestadels fattiga rurala kvinnor som på ett eller annat sätt lyckats vända historien. Bokens starkaste budskap är dessa kvinnors vilja och förmåga att förändra bara de har tillgång till verktygen. Författarna berättar flera historier om oerhört modiga kvinnor som gått långt utan utbildning.

Etiopiska Mahabouba Muhammad är en av dessa. Hon har aldrig gått i skola och är därmed inte läskunnig. Som 13-åring överlevde hon med nöd och näppe en förlossning som drog ut i över sju dygn. Hon fick vård på ett sjukhus och började hjälpa till med småsysslor. Småsysslor blev större och till slut genomförde Mahabouba självständiga operationer. Idag kommer utbildade kirurger till sjukhuset för att lära av henne.

Budskapet är ändå att utbildning är nyckeln till förändring. Genom att stanna längre i skolan gifter flickor sig senare. Genom att gifta sig senare får kvinnor färre barn. Då de har färre barn har de bättre möjlighet att ta hand om dem.

Genom utbildning får de också en större möjlighet att försörja sig och sin familj. Genom att bidra till familjens försörjning kan de få en starkare roll i hemmet. Det har visat sig att familjers utgifter på prostituerade och alkohol minskar, medan utgifterna på barnens hälsa och utbildning ökar, då mödrarna har haft möjlighet att påverka familjens utgifter.

Genom utbildning har kvinnorna också en större möjlighet att aktivera sig i samhället. Flera aktiva kvinnor i samhället leder bevisligen till större jämlikhet och ett mera framgångsrikt samhälle.

Biståndsprojektens två roller - i nord och i syd. Författarna utrycker skepticism mot västvärldens sätt att blanda sig i och veta bättre. För att kunna göra en inverkan måste man känna kontexten. Det gör de lokala kvinnorna bäst. Men för att kunna göra en insats behövs resurser - här kan västvärlden bidra.

Författarna erbjuder en mängd olika lösningar på olika plan. Ett starkt gräsrotsperspektiv växer fram genom boken. Till exempel genom att skaffa fadderbarn eller samla intäkter för biståndsprojekt eller låna ut egna pengar genom internationella smålån kan man hjälpa fattigare människor i syd och samtidigt sprida ordet i nord. Läsaren uppmanas att resa och bekanta sig med andra kulturer och bidra med volontärarbete då möjligt.

One drop of ink may make a million think. I Half the Sky gör journalisterna Kristof & WuDunn en mycket stark insats för att öppna världens ögon för detta ibland ytterst systematiska kvinnomord. I stället för att vika under denna gigantiska orättvisa bör vi arbeta för att vända trenden. Sätten är otaliga och tål att debatteras, men det är dags att sätta punkt för denna enorma människorättsorättvisa.

half_the_sky_parm

Nicholas D. Kristof & Sheryl WuDunn
Half the Sky. Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwide. 296 s.
Vintage Books 2010

Like Kustannus har gett ut boken på finska under titeln Puolikas taivasta 2010.

Halva himlen. Att skapa möjligheter för världens förtryckta kvinnor utkommer på svenska i september 2011.