Provocerande och inspirerande om behovet att tänka annorlunda

Enligt IBM Global CEO Study som intervjuat 1500 chefer från 6o länder och 33 branscher har kreativiteten inom företagen blivit en bristvara som rent av hotar den ekonomiska återhämtningen.

I en sådan situation kan det behövas någon som pushar kreativitetstänkandet. På marknaden finns det gott om litteratur i genren. De flesta är dock förutsägbara, fyllda med välkända klyschor och idéer. Åtminstone om man ska tro professorn i företagsekonomi vid Åbo Akademi, Alf Rehn. I förordet till sin bok Farliga idéer, som rosats av kritiker, utlovar han en bok som inte är lika trevlig som annan litteratur i ämnet. "Den kommer att vara lite arg, och lite motsträvig, och lite tvärtom, och kanske kommer du att tycka att den är obehaglig och besvärlig."

Det utmanande med Rehns budskap är att verkligt kreativa lösningar alltid väcker motstånd och motstridiga känslor. Den organisation som bestämt sig för att vara kreativ och nyskapande kan glömma harmoni, mys och trevnad. En idé som alla i en organisation upplever som inspirerande, fräsch och nyskapande är per definition inte kreativ, är hans budskap. Däremot är det kreativa alltid utmanande och går aldrig att nå bred enighet om. Lysande, nyskapande idéer uppstår när vi bryter med existerande mönster och rör vid smärtpunkterna hos det tidigare tänkta.

Kreativitet på riktigt handlar alltså om att kasta sig in i utmaningen att överlista sin egen hjärna. Att lura vår lata hjärna att jobba med nya angreppssätt i stället för att bekväma sig med varianter på det den redan behärskar. Boken väcker frågan om vi verkligen vill ha kreativitet, eller om modellen är att borra ner huvudet och anstränga dig ännu lite till för att göra samma sak som förut. Finns det ett radikalt annorlunda sätt att tackla dina utmaningar på? Svaret är ja, men riktig kreativitet är farlig, hotfull och bråkig. Det seriösa nytänkandet är inte en behaglig, smärtfri process. Det tvingar oss att hantera idéer som känns hotfulla eller obehagliga, predikar Rehn.

Predikar är just vad han gör. Och använder ofta en ton som för tankarna till ett väckelsemöte. Att han brinner för sin sak och också lyckas rycka med läsaren gör saken inte sämre. En kuriositet i sammanhanget är att Alf Rehn med sin annorlunda och utmanade jargong blivit utsedd till präst i en amerikansk frikyrka (reverend). Men det är en annan historia, låter han förstå.

Ännu i fråga om kreativitet känns det trösterikt att Rehn påpekar att det faktiskt också finns situationer och sammanhang där kreativitet är en dålig idé och inte alls behövs.

Om Rehn i fråga om kreativitet provocerar så kan man kanske tillstå att han inspirerar i synen på att kopiera. Han rent av efterlyser ett strategiskt kopierande. Ofta finns det enkla och kostnadseffektiva lösningar på ett problem som någon annan kommit på. Ta friskt efter, uppmanar han och nämner som exempel, Apple, Google, Ikea och H&M, RyanAir, Twitter.
I Farliga idéer lyfter Alf Rehn fram vikten av att tänka annorlunda. Boken handlar om att kliva över gränser och utforska dem men också om hur man kan simulera gränsöverskridande. Det är en färgstark bok med många exempel och aha-upplevelser staplade på varandra. Att boken inte är någon litterär upplevelse har man överseende med när den på sitt medryckande sätt hjälper hjärnan att försök tänka nytt.

Huruvida de farliga idéerna också kan omsättas när det gäller samhällsfrågor och finlandssvensk överlevnad återstår att se och höra. Ett tillfälle ges den 16 februari på Magmas lunchseminarium.

 

Ps. Alf Rehn är rankad nummer 13, och ende finländare, på Thinkers 50 ”Guru Radar”, som är en lista över affärshjärnor på väg att kvala in bland världens 50 bästa. Han har också av Speakersforum utsetts till årets talare i Finland 2010.

Alf Rehn, Farliga idéer. Bookhouse Publishing 2010

farligaideer