En upptäcktsfärd på offentlighetens avstjälpningsplats

Det föreligger en risk för att Magma med sin undersökning har öppnat Pandoras ask och att det nyväckta, finlandssvenska intresset för fennomanin ger de finskspråkiga medierna anledning att mer än hittills lyfta fram svenskätarna i dagsljuset, anser Kenneth Myntti i Vasabladets ledare (15.1.)

"I Arizona, USA där samhällsklimatet har hårdnat fick en kongressledamot nyligen en kula i skallen. När smäller det hos oss?

Det finns forskare som tvingas rota bland matresterna i människors soppåsar för att vi ska få en uppfattning om vad vi kastar på sophögen.

Forskaren Pasi Saukkonen har haft en liknande, föga avundsvärd uppgift då han för tankesmedjans Magmas räkning har analyserat innehållet i webbdebatten om svenskan. Han har rotat i dynga.

För finlandssvenskarna bjuder hans forskning inte på några överraskande rön. Saukkonens upptäckt att cirka 20 personer står för över hälften av det enorma hatflödet på webben bekräftar vad var och en av oss har trott:
Det är en liten klick som skriver hetsinläggen. Saukkonen har däremot gått bet på att förklara hur ett tjog fennomaner med sina skriverier nu under de allra senaste åren har lyckats få en hel nation i uppror.
Men det var inte heller var hans uppgift-som Magma hade formulerat den. Smedjan ville veta vad det är hos oss finlandssvenskar som irriterar de finskspråkiga.

Nu kom det svar smedjan uppenbarligen var ute efter: tvångssvenskan, den förhatliga bojan. Olav S Melin har allt sedan han tillträdde som informatör på smedjan fört ett personligt korståg mot den obligatoriska svenskan.

Pasi Saukkonen är dock klok nog att inse att ett slopande av obligatoriet knappast ger språkfred i landet. Nyfennomanerna irriterar sig också på SFP, fonderna och framför allt de "förrädare" till finskspråkiga som tar landets rådande språkpolitiska praxis i försvar.

Det är inte många slutsatser Saukkonen drar. Till exempel fick vi inte reda på varför svenskan irriterar så mycket. En sådan analys hade varit värdefull.
Nu fick i stället en del av nyfennomanerna namn och ansikten, vilket tvärtom knappast kommer att gagna svenskans sak. Till och med FST5 valde att lyfta fram en av de hårdaste nyfennomanerna Richard Järnefelt i OBS på bästa sändningstid.

Han fick uttala sitt hat och till och med konkret visa att han varje dag skiter i SFP. Järnefelts toalettlock är illustrerat med de kännspaka nyckelpigorna.
Hufvudstadsbladets nyhetsledning gav i sin tur två reportrar i uppdrag att vandra runt på stan iklädda hurriplakat.

Kan någon förklara varför finlandssvenskarna ständigt väljer att förlöjliga sig själva på det här sättet?
Av Saukkonens undersökning framgår att de så kallade nyfennomanerna har varit tvungna att hålla till på webben eftersom språkpolitiska ställningstaganden inte har accepterats i etablerade medier. Det är rätt naturligt, det är så medieetiken ska fungera.
Det föreligger en risk för att Magma med sin undersökning har öppnat Pandoras ask och att det nyväckta, finlandssvenska intresset för fennomanin ger de finskspråkiga medierna anledning att mer än hittills lyfta fram svenskätarna i dagsljuset.

Vart leder det oss? I Arizona, USA, fick en ledande toppolitiker nyligen en kula i skallen som en följd av det polariserade samhällsklimatet. När smäller det hos oss?

Frågan är om det inte vore bättre att helt enkelt låta bli att rota i offentlighetens soppåse"