Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? (Magma-studie 1/2011)

Yliopiston tutkija, dosentti Pasi Saukkonen selvitti Magman pyynnöstä mitä aiheesta sanotaan tämän päivän mediakeskustelussa.

Docent Pasi Saukkonen fick i uppdrag av Magma att analysera debatten kring svenskan och finlandssvenskarna.

 


Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? (Magma-studie 1/2011)
Ladda ner studien här