Yles planer på att fylla ut FST 5 med SVT World får under inga omständigheter innebära att tittarna förlorar den enda rikssvenska tv-kanalen i södra Finland, skriver John-Erik Jansén i Västra Nylands ledare 5.6.

"Det här är ett sätt att rädda FST 5 som en svensk kanal i Finland. Så kommenterade samhällsvetaren Kjell Herberts planerna att låta FST 5 sända den rikssvenska blandkanalen SVT World när FST 5 inte har egna sändningar i sin kanal.

Herberts menade i radio Vega Österbotten att en kanal med både finlandssvenska och rikssvenska program kan leda till en kvalitetshöjning hos FST, i och med att tittarna lätt kan jämföra med program som görs i Sverige.

Planerna har kommenterats positivt både i Vasabladet och Österbottens Tidning. Vbl tycker att finlandssvenskarna får mera svenska kvalitetsprogram för sin  - allt dyrare - tv-avgift, ÖT tycker att det här är en betydligt bättre lösning än att slå samman FST med Yle Teema, något som diskuterades under den senaste nedskärningsrundan i Yle.
ÖT konstaterar realistiskt att FST varken har pengar eller muskler för att fylla en finlandssvensk tv-kanal med full sändningstid året om, "därför de evinnerliga repriserna."

Till det kan dessutom sägas att FST inte sällan tillåter sig en mycket anspråkslös nivå när det gäller programmens innehåll och kvalitet, till och med sådant som sänds på bästa sändningstid.

Men tycker tittarna att det är ett verkligt mervärde att kunna se SVT World mellan midnatt och morgon-tv kl 6.45, och dagtid från ungefär klockan 9.30 till 16.30? Kanalen fylls förstås med program på svenska, men det är svårt att tro att till exempel regionalnyheter från Sverige mitt på dagen skulle locka någon att välja FST 5 i stället för till exempel de finska kanalerna där dagssändningarnas ryggrad utgörs av repriser på gamla seriefavoriter.

På kvällarna skulle FST 5 sända som vanligt, vilket betyder att den som kanske hoppas att samsändningen skulle ge gratis tillgång till Allsång på Skansen, Så ska det låta eller På spåret, för att inte tala om de svenska nyhetssändningarna, blir besviken.

Så som planerna så här långt har presenteras kräver de här tittarmagneterna fortfarande att man antingen betalar för hela SVT World, eller har tillgång till de svenska kanalerna.

Om blandkanalen nu skulle vara verklighet får SVT World-tittarna på måndag kl 21.00 se Kronprinsessan och kungariket, medan FST-publiken erbjuds Bettina i repris från i fjol.

För tittare i södra Finland som inte hör till något kabelnät är SVT World den enda möjligheten att se svensk tv. Det är en flagrant orättvisa jämfört med läget i Österbotten, där alla hushåll kan abonnera på ett svenskt kanalpaket.

Att det är på det här sättet beror på politikernas flathet. När digitaliseringen genomfördes lovade både SFP och FSD - de enda partier som bryr sig -  upprepade gånger att hela Svenskfinland skulle få tillgång till hela SVT:s utbud. Men till slut var det lobbarna på de kommersiella finska kanalerna och tjänstemännen vid Kommunikationsministeriet som bestämde, och de snopna politikerna fick nöja sig med en blek avvärjningsseger i och med att SVT Europa (nuvarande World) fick finnas kvar - men den är inte längre gratis.

Yles planer på att fylla ut FST 5 med SVT World får under inga omständigheter innebära att tittarna förlorar den enda rikssvenska tv-kanalen i södra Finland. Koncessionen för SVT World går ut i år, Yle vill att den förlängs med ett år. I samband med att dåvarande SVT Europa togs in i det digitala utbudet bestämdes att situationen utvärderas 2010, bland annat ska upphovsrättsfrågorna utredas.

Återsändningen av hela SVT stupade just på dem.
På sensommaren 2007 krävde både Thomas Blomqvist, SFP och Maarit Feldt-Ranta, SDP, att arbetet för att öka möjligheterna att se Sveriges tv i södra Finland ska fortsätta.

De båda riksdagsledamöterna kan gärna rapportera för sina väljare hur det här arbetet har framskridit.
SVT World var det bästa som med nöd och näppe kunde åstadkommas, men på politiskt håll gjorde man klart att det inte är tillräckligt.

Har någonting alls hänt på tre år?
Målet måste fortfarande vara att öka tillgången till Sveriges tv i södra Finland. Om SVT World försvinner in i FST 5 är det ett ovillkorligt krav att tv-konsumenterna i södra Finland får samma möjlighet att se de svenska tv-kanalerna som man redan har i Österbotten.

http://www.vastranyland.fi/ledare/r%C3%A4ddar_svt_fst_2214607.html