Problem med Magma


REYKJAVIK - Dåliga nyheter för Magma: Här i den heta magmans land har det kanadensiska bolaget Magma Energy väckt protester för sitt sätt att bakom kulisserna kapa åt sig viktiga delar av landets energiförsörjning.

Till de nästan obligatoriska turistutflykterna på Island hör en tur till området kring Thingvellir, där världens äldsta parlament inledde sina sessioner på 930 och vid millennieskiftet godkände den övergång till kristendomen som sades vara nödvändig eftersom de europeiska handelspartnerna inte längre ville bedriva affärer med hedningar.

Alltinget godkände övergången på villkor bl.a. att man i smyg skulle få dyrka sina gamla gudar och att man skulle få fortsätta att äta hästkött. Det blir väl liknande villkor som ställs för den antagligen snart förestående anslutningen till EU. På den turen ser man också hur vatten som värmts upp av den vulkaniska underjorden leds till Reykjavik, hur het vattenänga tränger upp här och där i landskapet, hur en geysir sprutar upp vatten till hög höjd. Det heta vattnet används också för elproduktion.

På turen ser man också Hekla, Islands mest kända vulkan. Förr sades det att själarna efter döden vandrade till underjorden genom Heklas krater, också i Sverige önskade man sina ovänner "Dra åt Häcklefjäll!". Jules Verne var dristigare och lät i romanen "Till jordens medelpunkt" sina äventyrare ta sig ned genom Heklas kratergångar för att till slut åter nå upp till jordytan efter ett utbrott i vulkanen Stromboli i Medelhavet, en färd man i det verkliga livet knappast skulle önska ens sina värsta ovänner.

Men också om Islands magmareservoarer i viss mån har en betydelse för turismen, på gott och på ont, den senaste vulkaniska verksamheten har hållit många resenärer borta, har de större vikt för energiförsörjningen.

Amerikanska Alcoa har byggt ett aluminumsmältverk på Island, baserat på den billiga geotermiska energin (aluminiumproduktion är oerhört energikonsumerande) och skulle gärna bygga ett smältverk till. Alcoas planer har väckt debatt - Island har frånsett fiskindustrin få industriella arbetsplatser och sysselsättningsaspekten väger tungt, men många ser det som ännu viktigare att skydda Islands unika och mycket sårbara miljö. Man misstänker, knappast grundlöst, att utländska bolag är ännu mindre benägna än inhemska att beakta miljöaspekter i sin strävan efter vinst.

Det är här som Magma Energy från Kanada kommer in i bilden. Som namnet säger är bolaget inriktat på geotermisk energi, och då är Island förstås intressant. Bolaget började med att köpa in sig i energibolaget HS Orka, men eftersom isländsk lag förbjuder bolag från omvärlden utanför EU att äga delar av Islands naturresurser startade man ett dotterbolag i Sverige som genomförde affären. I det skedet bedyrade man att man skulle nöja sig med den minoritetsandel som det då handlade om. Också.isländska regeringen förutsatte att den utländska andelen i Orka inte skulle överstiga 50 procent.

Men så huxflux, för två veckor sedan, anmälde sig Magma Energy som stolt ägare till 98,5 procent av aktierna i Orka. Islänningarna är vid dethär laget vana vid skumraskaffärer, men detta retade upp t ex sångerskan Björk, som i en insändare krävde en skärpning från regeringens sida för att stoppa utförsäljnuingen av den isländska naturen till utländska intressen.

Men Islands ekonomi håller på att repa sig efter bankkrascherna snabbare än man räknat med. Kanske magmavärmen bidragit till att ingen frusit ihjäl.