Förbluffande språkpolitik

"Språken i en föränderlig värld" hette ett språkseminarium som Justitieministeriet arrangerade 18.10. Seminariet hade inte något entydigt syfte, men gav bl.a. en inblick i regeringens och några av språkgruppernas syn på dagens språksituation i Finland. Gällande det svenska språkets ställning erbjöd seminariet inte så mycket nytt. Förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli gav, i statsminister Kiviniemis anda, en relativt krass syn på hur man ska förhålla sig till de svenskspråkigas språkliga rättigheter. Han tyckte att man kunde fundera på modeller för språkservice på distans, vilket inte kan annat än väcka frågetecken. Hur skulle en sådan modell se ut? Till exempel på sjukhusets akutmottagning: "Vi förstår inte vad du säger men vänta med att dö så riggar vi upp en videolink till någon som kan översätta för oss"? Ett så verklighetsfrämmande förslag känns svårt att ta på allvar.

Justitieminister Tuija Brax var i sin tur tydlig med sin syn på att tvåspråkigheten ska bestå. Experiment med den obligatoriska skolsvenskan bör göras endast efter noggrann konsekvensbedömning och någon vilja att ändra på grundlagen finns i detta läge inte. Bra så - förhastade åtgärder leder sällan till något gott. Bland de andra minoritetsspråken med officiell status i Finland underströk justitieministern i synnerhet skoltsamiskan, som det språk som i dagsläget står inför den mest akuta situationen: här har vi ett språk som riskerar att helt försvinna ifall något inte görs nu.

Ändå var samerna utan offentlig taltur på seminariet. Lyckligtvis var forskare och Sametingets utbildningssekreterare Ulla Aikio-Puoskari på plats och kunde ge en inblick i situationen. I nuläget erbjuds undervisning på samiska endast inom det samiska hembygdsområdet, vilket innebär att de samer som bor annanstans i Finland, dvs omkring 60 procent av den samiska ungdomen, inte har tillgång till undervisning på samiska. Aikio-Puoskari nämnde hur man från samiskt håll presenterat ett förslag för hur tillgången till undervisning skulle förbättras så, att alla samiska barn i Finland kunde få undervisning i sitt modersmål. Detta kunde göras med hjälp av Saamelaisalueen koulutuskeskus (Utbildningscentralen för det samiska området), vid behov på distans, som i detta fall låter befogat. Svaret från ministeriet var nej.

Förbluffande språkpolitik.