Samvetsekonomins evangelium

Den samvetslösa kapitalismen har kommit till vägsände. Slutet för informationssamhället är nära. Nej, det är ingen domedagsprofetia utan snarare ett framtidsevangelium som den amerikanska ekonomieforskaren Patricia Auberdene kommer med i sin bok Megatrends 2010.

Alla de stora företagsskandalerna i USA med Enron i spetsen har skyndat på det oundvikliga. Den traditionella, giriga kapitalismen är död. Nu står vi inför ett paradigmskifte som handlar om en ekonomi präglad av förnuft och medvetenhet, skriver hon i sin bok som på snabb tid blivit en bestseller. Boken är inte hennes första i genren. Megatrends 2000 skrev hon i tiden tillsammans med sin för detta man, John Naisbitt.

Patricia Auberdene är trots allt en troende kapitalist. Det är inget fel på att tjäna pengar, men vi måste göra det med hela världen i åtanke.  Företagen måste leva upp till sina visioner, inte minst för att informationssamhället gjort dem mer transparenta. Av detta följer att de företag som främjar social rättvisa är mer lönsamma än de som inte gör det, hävdar hon.

Trenden betyder enligt Patricia Auberdene en högre grad av medvetenhet inom businessvärlden. Hon talar om behovet av ett socialt samvete. Marknadsekonomin kan förändra världen om den bygger på en inre övertygelse om vad som är det etiskt goda. Konsumenterna vill veta om de varor som är till salu har producerats på ett etiskt hållbart sätt. Investerarna vill veta om det kapital som de har placerat förkovras med en verksamhet, som tillräckligt beaktar företagets ansvar för anställda, miljö och samhälle. Oljepriserna har fått folk att börja fundera över energi och miljö. Debatten om barnarbete i tredje världen har fått oss att inse betydelsen av en rättvis handel.

Auberdene kommer med ett något oväntat påstående när hon säger att det andliga (spirituality) på sikt är viktigast inom företagslivet och samhället. Vad hon avser är en andlighet i vid mening, som innebär en djupgående kulturell förändring i riktning mot immateriella värden. Människorna har ett tilltagande behov av att finna en mening i sitt liv och i sitt arbete, man söker en inre ro, upplevelser av det heliga i tillvaron, en inre tillväxt och integritet men samtidigt ett ansvar för livet. I sin bok visar hon med exempel hur de företag som börjat ta dessa värden i beaktande också är framgångsrika.

Patricia Auberdene listar sju kommande megatrender:

 1. Andligheten får avgörande betydelse.
  Den inneboende tron är en oväntad maktfaktor.
 2. En ny samvetsöm kapitalism ser dagens ljus.
  Allt fler företag ser längre än till aktieägarna, något som leder till en bättre värld.
 3. Ledarna är mindre auktoritära, mer mogna.
  Beslutsfattare på mellannivå får allt större inflytande.
 4. Andlighet omsatt i praktiken, ”walk your talk”.
  Andliga nätverk, meditation och yoga uppmuntras på många företag.
 5. Konsumtionen styrs av etiska ställningstaganden.
  Konsumenterna blir mer värdemedvetna.
 6. Långsiktiga helhetslösningar, mindre kortsiktiga vinster.
  Ett hjärta som tickar långsamt ger en mer produktiv arbetstagare än en stressad.
 7. Mer lönsamt att investera i etiska projekt.
  En boom för socialt ansvariga projekt

Det intressanta är att Auberdene skrivit sin bok under tider av högkonjunktur. Hon har sett att marknadsekonomin inte är allena saliggörande, ens för vinstprogrammerade företag. Snabbt har tiderna förändrats och alltings marknadsvärde har raserat. Därför att ingen frågade efter människovärdet. Det är nu i tider av ekonomisk depression och recession som Auberdenes budskap prövas. Ifall måttet håller är det fråga om en verklig megatrend.

En bok, värd att läsa och begrunda, både för en var och i affärslivet. Även om den är väl amerikansk och andas en övertro på förändringens kraft.

Olav S. Melin

PS. Den som fascineras av visionerna om samvetsekonomin kan läsa mera på finska. Jaana Haapala och Leena  Aavameri  har gett ut en bok med titeln Omatuntotalous, som lyfter fram det etiska i affärslivet. För dem är viljan att göra det goda i business och på frivillig väg det centrala.

Patricia Aburdene Megatrends 2010

Patricia Auberdene: Megatrends 2010 – seven new trends that will transform how you work, live and invest. Hamton Roads, 2005