Lunch med Peggy Levitt

Professor Peggy Levitt, som under vårterminen 2009 är Willy Brandt-gästprofessor vid Malmö Institute for Studies of Migration (MIM), talar kring internationella migrationsströmmar. Levitt är till vardags professor i sociologi vid Wellesley College i Boston, USA.


Lunch med Peggy Levitt
Ladda ner studien här