Fittja ligger i Botkyrka kommun i Stockholms län (se http://www.botkyrka.se/samhallsservice/medborgarkontor/) Hälften av kommunens invånare har invandrarbakgrund. Som så många andra ville jag besöka Fittja medborgarkontor för att lära mig mera om deras verksamhet. Medborgarkontoret upprätthålls av kommunen och dit kan man komma för att fråga om lite allt mellan himmel och jord. Inför EU valen kan man förhandsrösta på medborgarkontoren, så även i Fittja. Enligt DN 20.5.09 var röstningsprocenten 33% i föregående EU val i Botkyrka och därför gör Fittja nu en extra satsning med mobila förhandsröstningskontor och med aktiv information om valet i medborgarkontoren.

Medborgarkontoret var packat då jag kom klockan lite före tie på morgonen. Jag hade förmånen att få vara med deras arbetslivscoach då hon tog emot kunder. Hennes arbete påminde mycket om mitt: att kartlägga kundens yrkes- och utbildningserfarenhet, skriva ett kort motivationsbrev för kunden, föreslå arbeten som personen kunde söka och sedan leta reda på ett par lediga arbeten och få iväg en arbetsansökan. Till skillnad från Bridge skedde det här på löpande band, vilket gav mycket mindre utrymme för att göra det här tillsammans med kunden, t.ex. motivationsbrevet skrev coachen helt själv utan att särskilt intervjua kunden om det. Å andra sidan uppmanade hon kunden att återkomma 2-4 ggr per månad för att fortsätta med arbetssökningen tillsammans med henne. Hon berättade att ett mera förtroligare förhållande byggs upp i och med att man träffar kunden flera gånger. Målet var ändå att få ett arbete åt kunden och p.g.a. tidsbrist hinner hon inte handleda kunden i att lära sig att själv kunna söka efter arbeten. Arbetsfördeliningen var också annorlunda. I Fittja handleder arbetslivscoacharna endast i fråga om arbete och andra personer handleder och ger information i andra frågor. Hos BRIDGE besvarar en person alla frågor…

BRIDGE har haft som inspiration Fittja medborgarkontor i planeringsfasen. Eftersom jag inte själv var med om den processen var det fint att se att Luckan och Bridge faktiskt påminner om ett medborgarkontor.