Korsnäs! Korsnäs?

Jag växte upp i tron att det var en lottovinst att födas i Finland. Det lärde jag mig i skolan, och en hel del av det man lär sig i skolan måste man kämpa hårt för att få ur systemet när man väl blir vuxen.

I den finlandssvenska skolvärlden lärde jag mig också att den svenskaste orten i världen finns i Finland och att den heter Korsnäs och finns i Österbotten. Det talades redan på 1980-talet om en andel svenskspråkiga i Korsnäs som skulle ligga på upp emot 98 %.

Detta hör man, rätt slentrianmässigt, sägas ofta ännu idag. Och på sin hemsida gör Korsnäs ännu idag reklam för kommunen med de stolta orden: ”Korsnäs - världens svenskaste kommun”.

I texten under rubriken parerar man dock påståendet en aning och skriver att Korsnäs är ”bland de svenskaste kommunerna i världen”. Det gör man säkert klokt i.

För hur är det nu egentligen med Korsnäs och med det svenska?

År 2006 låg andelen svenskspråkiga i Korsnäs på 94,6 procent. Det betyder att mer än 5 procent av befolkningen talar ett annat språk än svenska. Statistiken bryter alltså med myten redan på denna punkt. Och sedan har vi dessutom det vackra Åland där kommunerna Hammarland och Saltvik enligt all tillgänglig statistik är svenskare än Korsnäs.

Jag hämtar all denna information om myter och språkförhållanden ur den svenske lingvisten Mikael Parkvalls fina och nyutkomna bok ”Lagom finns bara i Sverige”. Det är en rätt spännande bok för där finns också ett kapitel som heter ”Finlandssvenskarna är en sorts finnar, men de har lärt sig tala svenska rätt skapligt”.

Men slutkapitlet i Parkvalls bok handlar alltså om Korsnäs.

Parkvall påpekar att Sverige i motsats till Finland inte för någon språkstatistik, och att det i Sverige finns åtminstone ett tiotal kommuner där andelen utlänningar ligger under 5 procent. De finska kommunerna är i allmänhet också mindre än de svenska kommunerna, och börjar man bryta ner språk på kommundelar och språkförhållanden där så landar man snabbt i antagandet att den svenskaste kommunen eller orten inte finns i Finland utan i Sverige. Varav följer Parkvalls slutsats att världens svenskaste ort i själva verket inte är Korsnäs utan mera sannolikt Överåker i Hälsingland.

I boken lär man sig för övrigt också att inte går någon nöd på svenskan som enligt Parkvall är det 99 största språket i världen. Hela 98 procent av världens befolkning talar alltså ett språk som är mindre än svenskan. Dit hör också finskan, som dock även den parkerar sig rätt högt på de talade och livskraftiga språkens egen himlastege.

Parkvall - Lagom finns bara i Sverige

Mikael Parkvall: Lagom finns bara i Sverige och andra myter om språk (Schibstedt Förlagen 2009).

Nils Erik Forsgård