Läser man mellan raderna i kommentareran till nyheten om Yle:s sparkrav ringer nog begravningsklockorna för den finlandssvenska tv-kanalen FST 5, skriver John-Erik Jansén i Västra Nylands ledare (13.11.)

"Ylebolaget står inför ännu ett av sina regelbundet återkommande nedskärningsprogram, 31 miljoner euro ska sparas fram till 2012, 300 årsverken ska bort, och dessutom vill bolaget minska antalet tv-kanaler för att komma undan med lägre avgifter till distributionsbolaget Digita.

Direktör Annika Nyberg Frankenheuser säger att hotet att lägga ned FST 5 är överdrivet, men tillägger i samma andetag att det råder en stor enighet om att det ska finnas svenska program på prime time i tv också framöver.

Nylanders budskap är att "vi" måste veta vad "vi" vill prioritera ifall det "går så illa att FST 5 läggs ned."

Den som vill höra braket när någondera eller båda slår näven i bordet och säger att en nedläggning av den finlandssvenska tv-kanalen inte kan komma i fråga får lyssna förgäves.


Yles sparbehov sägs bero på att bolaget inte fick den sexprocentiga förhöjning av tv-avgiften som man ville ha, regeringen stannade vid tre procent. Yle är också missnöjt med att den planerade medieavgiften blir 175 euro och inte 195 euro som enligt Nyberg Frankenheuser "hade räckt."

Yle garanteras alltså en treprocentig inkomstökning, vilket är dubbelt mera än den allmänna kostnadsökningen, inflationen nästa år beräknas till omkring en och en halv procent.

Har det statliga mediebolaget ingen som helst ekonomisk stryktålighet i en lågkonjunktur? Varför kan bolaget inte garantera en verksamhet på nuvarande nivå med tre procent högre intäkter?

Yles andel av kostnaderna för det omdiskuterade musikhuset uppgår till cirka 36 miljoner euro. Yle vill i allt högre grad vara ett företag som producerar innehåll för olika distributionskanaler. Då hör det väl inte till kärnverksamheten att äga ett konserthus i Helsingfors?


Den finlandssvenska tv-kanalen var omstridd när den startade. Många ansåg, och somliga - bland dem Yle-redaktören Jonas Jungar i gårdagens Hbl -  anser fortfarande att det hade varit bättre att låta de finlandssvenska programmen vara synliga i det finska utbudet i stället för att samla dem i en enda kanal.

Till dem som när FST 5 bara var knappt ett år gammal uppmanade finlandssvenskarna att överväga om de verkligen behöver en egen tv-kanal hörde Ylebolagets dåvarande styrelseordförande Hannu Olkinuora.

För Svenska folkpartiet var den finlandssvenska kanalen ett högt prioriterat mediepolitiskt mål. Tillgången till flera tv-kanaler var också ett viktigt argument när den illa planerade och ännu sämre verkställda digitaliseringen markandsfördes, både på finska och svenska. I själva verket var Yle Teema och FST 5 i stort sett det enda som blev verklighet av allt som utlovades i den sköna nya digitala tv-världen.

Självständigheten för FST 5 har ju redan naggats i kanten, kanalen måste anpassa nyhetssändningarna till den finska sidans krav. Och den reprisspäckade programtablån - där snart sagt varenda program utom nyheterna är textat till finska - är väl inte heller det som tittarna en gång väntade sig.

En egen kanal ger ändå helt andra möjligheter till självständig programprofilering än att vara inhyst hos någon av de finska kanalerna.


Efter snart tre års verksamhet har FST 5 funnit sin form. Att övergå från en egen kanal till det som diffust beskrivs som finlandssvensk tv på god tittartid är ett stort steg tillbaka. När Yle en gång gick in för en egen finlandssvensk kanal måste man kräva större långsiktighet än bara tre år.

Vem ska förresten flytta på sig för att ge rum för de finlandssvenska prime time-programmen? En sammanslagning med Yle Teema har kastats fram, men varför skulle Yles mest välprofilerade kvalitetskanal ge avkall på sin egen prime time?


SFP har låst sig vid medieavgiften som den enda modell som garanterar den finlandssvenska närvaron i Yle, och om FST 5 försvinner mister partiet ett viktigt argument. Samtidigt är det naturligtvis ännu en i raden av allvarliga finlandssvenska domänförluster.

Men att rädda den finlandssvenska tv-kanalen blir nog betydligt svårare än att bevara lördagskvällarnas svenska lottorad."

http://www.vastranyland.fi/ledare/god_natt_2055222.html