Om oss

Vad är en tankesmedja?

Tankesmedjor finns till för att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig analys och politiskt beslutsfattande. Det förutsätter en kombination av långsiktigt strategiskt tänkande och snabb reaktionsförmåga. Tankesmedjor är inte statiska, utan deras inriktning och profil justeras när samhället och omvärlden förändras. I Finland finns i dag över 20 tankesmedjor, i världen över 5 000.

Vad är Magma?

Magma är ett forum för analys och öppen debatt. Vi utvecklar idéer och fungerande lösningar för ett tvåspråkigt Finland, därför att vi värdesätter kvalitet, partipolitisk obundenhet och en liberal värdegrund.

Vad gör Magma?

Magma har både en analys- och en arenafunktion. Tankesmedjan genomför utredningar, konsekvensbedömningar och riskanalyser som ger underlag för finlandssvenska och nationella beslutsfattare. Magma ordnar också konferenser och seminarier. Resultaten presenteras på den egna webbplatsen, i en egen publikationsserie, i artiklar och vid offentliga framträdanden. Magma strävar efter att upprätthålla en levande, kritisk och fördomsfri debatt på svenska som engagerar en bred publik och som stärker den finlandssvenska identiteten.

Samarbetsnätverk

Magma bedriver samarbete med andra tankesmedjor, så väl i Finland, i de nordiska länderna som i Europa. Sedan 2012 är Magma medlem i European Liberal Forum (ELF).

elf_logo

Kontaktuppgifter till personalen

Nils Erik Forsgård

Nils Erik Forsgård

Är chef för Magma. Han är docent i idéhistoria och han har tidigare verkat som gästprofessor i kulturvetenskap vid Humboldt-Universität zu Berlin och som professor i historia vid Helsingfors universitet. Bland hans böcker kan nämnas ”10115, Berlin” (2005), ”Heartlands. Anteckningar från en resa genom USA” (2007), ”September, 1808” (2008) samt ”Hemingway” (2011).
e-post: nilserik.forsgard@magma.fi, tfn 050 3386963

Kaisa Kepsu

Kaisa Kepsu

Är utredningsansvarig på Magma. Är FM, har varit projektledare för verksamheten inom utbildning, forskning och näringsliv vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, projektforskare och lektor vid Helsingfors universitet. Arbetar på en doktorsavhandling om finlandssvenska flyttningsrörelser.
e-post: kaisa.kepsu@magma.fi, tfn 040 5448444

Lia Markelin

Lia Markelin

Är koordinator på Magma. Hon har bl.a. ansvar för uppföljningen av aktuella forskningsprojekt och samordningen av kontakter till institutioner och andra samarbetspartner. Lia kommer från Svenska handelshögskolan där hon arbetat med frågor inom högskolesamarbetet. Hon är även biträdande professor (førsteamanuensis) vid Samiska högskolan i Kautokeino i Norge, där hon bl.a. planlägger ett magisterprogram i urfolksjournalistik. Hon är väl insatt i minoritetspolitiska frågor och har också hunnit med att jobba som socialarbetare på en flyktingförläggning.
e-post: lia.markelin@magma.fi, tfn 040 7251775

Mikko Majander

Mikko Majander

Är samhällsanalytiker på Magma. Majander har en lång bakgrund vid Helsingfors universitet där han är docent i politisk historia. Till Magma kommer han närmast från en tjänst som verksamhetsledare för tankesmedjan Kalevi Sorsa fonden. Majander är en aktiv samhällsdebattör och han har publicerat flera böcker, bl.a. ”Pohjoismaa vai kansandemokratia?” (2004), ”Demokratiaa dollareilla” (2007), ”Paasikivi, Kekkonen ja avaruuskoira” (2010), ”Lukemisen hulluus” (2014). e-post: mikko.majander@magma.fi, tfn +358 (0)40 530 5489

Jenny Stenberg-Sirén

Jenny Stenberg-Sirén

Är samhällsanalytiker med medieansvar på Magma. Stenberg-Sirén är universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och har en lång karriär på Svenska Yle bakom sig, bland annat som nyhetsjournalist och chef för nya medier.
e-post: jenny.stenberg-siren@magma.fi, tfn 0403590968.


Krista Holmberg

Krista Holmberg

Är projektledare för Magma-akademin och jobbar med administration
epost: krista.holmberg@magma.fi, tfn 040 5384010


Finansiering & styrelse

Magma – Finlands svenska tankesmedja upprätthålls av föreningen Finlandssvenska institutet r.f.. Dess verksamhet finansieras av Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi och Stiftelsen Tre Smeder. Tankesmedjans styrelse består av ordförande och sex arbetande ledamöter.

Magmas styrelse 2017 består av pol.lic Håkan Mattlin, ordförande, kommundirektör Rurik Ahlberg, pol. lic. Linnea Henriksson, professor Sixten Korkman, journalisten Jeannette Björkqvist och medieentrepenören Paula Salovaara.